www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět

Místní samospráva

- Výsledky voleb do Zastupitelstva obce (10.-11.10.2014)
- Pořadí podílu hlasů
- Zápis o výsledku voleb


Ve volbách do obecní samosprávy 10.-11.10.2014 byli zvoleni tito členové zastupitelstva:

 • Ing. Martin Trčálek
 • Karel Gerhart
 • Zdeněk Srněnský
 • Vladimír Kovář
 • Bc. Antonín Javorek
 • Šárka Lukaštíková
 • Mgr. Adéla Kousalová
 • Radim Hnátek
 • Lukáš Sommer

Dne 3.11.2014 se konalo ustavující zasedání, na kterém byli zvoleni starosta, zástupce starosty
a členové jednotlivých výborů:

 • Vladimír Kovář
 • - starosta
 • Šárka Lukaštíková
 • - zástupce starosty

Kontrolní výbor:

 • Mgr. Adéla Kousalová
 • - předseda
 • Zdeněk Srněnský
 • - člen
 • Pavel Hrtáň
 • - člen

Finanční výbor:

 • Ing. Martin Trčálek
 • - předseda
 • Bc. Antonín Javorek
 • - člen
 • Radim Hnátek
 • - člen
 • Vladislav Hrtáň
 • - člen

Technický výbor:

 • Karel Gerhart
 • - předseda
 • Ing. Petr Bravenec
 • - člen
 • Lukáš Sommer
 • - člen

Kulturní výbor:

 • Zdenek Srněnský
 • - předseda
 • Martina Maňáková
 • - člen
 • Jana Trčálková
 • - člen

Obecní úřad je orgánem samosprávy obce a zároveň vykonává státní správu v přenesené působnosri. Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci.V čele úřadu stojí starosta.

(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017