www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Místní samospráva

  - Výsledky voleb do Zastupitelstva obce (10.-11.10.2014)
  - Pořadí podílu hlasů
  - Zápis o výsledku voleb


  Ve volbách do obecní samosprávy 10.-11.10.2014 byli zvoleni tito členové zastupitelstva:

  • Ing. Martin Trčálek
  • Karel Gerhart
  • Zdeněk Srněnský
  • Vladimír Kovář
  • Bc. Antonín Javorek
  • Šárka Lukaštíková
  • Mgr. Adéla Kousalová
  • Radim Hnátek
  • Lukáš Sommer

  Dne 3.11.2014 se konalo ustavující zasedání, na kterém byli zvoleni starosta, zástupce starosty
  a členové jednotlivých výborů:

  • Vladimír Kovář
  • - starosta
  • Šárka Lukaštíková
  • - zástupce starosty

  Kontrolní výbor:

  • Mgr. Adéla Kousalová
  • - předseda
  • Zdeněk Srněnský
  • - člen
  • Pavel Hrtáň
  • - člen

  Finanční výbor:

  • Ing. Martin Trčálek
  • - předseda
  • Bc. Antonín Javorek
  • - člen
  • Radim Hnátek
  • - člen
  • Vladislav Hrtáň
  • - člen

  Technický výbor:

  • Karel Gerhart
  • - předseda
  • Ing. Petr Bravenec
  • - člen
  • Lukáš Sommer
  • - člen

  Kulturní výbor:

  • Zdenek Srněnský
  • - předseda
  • Martina Maňáková
  • - člen
  • Jana Trčálková
  • - člen

  Obecní úřad je orgánem samosprávy obce a zároveň vykonává státní správu v přenesené působnosri. Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci.V čele úřadu stojí starosta.

  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017