www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV


  Usneseni z 16. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 21. 12. 2015)
  Obecně závazná vyhláška obce Ústí č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů.
  (vyvěšeno 17. 12. 2015)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - Čistá řeka Bečva II., 46.1 Kanalizace obce Ústí, doplnění stoky „N AG-27“ (vyvěšeno 16. 12. 2015)
  Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 7. 12. 2015)
  Veřejná vyhláška - Drážní úřad - Rozhodnutí (vyvěšeno 1. 12. 2015)
  Usneseni z 15. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 19. 11. 2015)
  Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2016 - návrh (vyvěšeno 16. 11. 2015)
  Cenové oznámení - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2016 (vyvěšeno 9. 11. 2015)
  Veřejná vyhláška - Drážní úřad Olomouc - Trať 308(Lúky pod Makytou) - St.hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí(mimo) - Jablůnka(mimo) a Vsetín(mimo) - Horní Lideč - výzva účastníkům řízení k seznámení s podklady rozhodnutí (vyvěšeno 9. 11. 2015)
  Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 19. 11. 2015)
  Příspěvek Zlínského kraje na činnost SDH (vyvěšeno 9. 11. 2015)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou. (vyvěšeno 2. 11. 2015)
  Usneseni ze 14. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 10. 2015)
  Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 12. 10. 2015)
  Oznámení MUDr. Hronová. (vyvěšeno 7. 10. 2015)
  Veřejná vyhláška - Dražební vyhláška. (vyvěšeno 7. 10. 2015)
  Veřejná vyhláška - Podzemní vysokotlaký plynovod V 33230 Vsetín-obchvat Ústí k RS Leskovec - odstranění a okleštění stromoví. (vyvěšeno 1. 10. 2015)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vodního toku Senice. (vyvěšeno 30. 9. 2015)
  Veřejná vyhláška - Záměr prodeje pozemků (vyvěšeno 17. 9. 2015)
  Usneseni z 13. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 17. 9. 2015)
  Veřejná vyhláška - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce (vyvěšeno 17. 9. 2015)
  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (vyvěšeno 10. 9. 2015)
  Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 7. 9. 2015)
  Veřejná vyhláška - Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek (vyvěšeno 4. 9. 2015)
  Usneseni z 12. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 24. 8. 2015)
  Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 11. 8. 2015)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odstranění stavby - Demolice objektu: Ústí u Vsetína – strážní domek č. 9 – likvidace studny (vyvěšeno 10. 8. 2015)
  Veřejná vyhláška - Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek (vyvěšeno 7. 8. 2015)
  Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava-CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek (2 str.).
  (vyvěšeno 30. 7. 2015)
  Veřejná vyhláška - Nařízení Státní veterinární zprávy. (vyvěšeno 22. 7. 2015)
  Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava-CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek(10 str.).
  (vyvěšeno 20. 7. 2015)
  Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší (vyvěšeno 20. 7. 2015)
  Usneseni z 11. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 15. 7. 2015)
  Veřejná vyhláška - Drážní úřad-Stavební povolení (vyvěšeno 15. 7. 2015)
  Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 29. 6. 2015)
  Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 6. 2015)
  Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí
  (vyvěšeno 11. 6. 2015)
  Veřejná vzhláška - Oznámení pokračování stavebního řízení (vyvěšeno 10. 6. 2015)
  Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 9. 6. 2015)
  Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou (Drážní úřad) (vyvěšeno 9. 6. 2015)
  Obec Ústí - Závěrečný účet za rok 2014 (vyvěšeno 1. 6. 2015)
  Zpráva č. 274/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ústí, IČ00851825 za rok 2014 (vyvěšeno 1. 6. 2015)
  Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 5. 2015)
  Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 13. 5. 2015)
  Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 4. 5. 2015)
  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby (vyvěšeno 30. 4. 2015)
  Úřední hodiny Finančního úřadu od 30.4.2015 do 1.6.2015 (vyvěšeno 27. 4. 2015)
  Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 21. 4. 2015)
  Oznámení o možnosti převzít písemnost (vyvěšeno 20. 4. 2015)
  Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Zpráva č. 127/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ:70238880 za rok 2014 (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - Závěrečný účet za rok 2014 - Návrh (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Výkaz zisku a ztráty (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí,regionální rady regionů soudružnosti (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Příloha Územní samosprávné celky, svazky obcí,regionální rady regionů soudružnosti (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Inventarizační zpráva za rok 2014 (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Zpráva č. 124/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska, IČ:62334743 za rok 2014 (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2014 (vyvěšeno 18. 4. 2015)
  Veřejná vyhláška - Informace k plánovaným měřičským pracím (vyvěšeno 16. 4. 2015)
  Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek (vyvěšeno 14. 4. 2015)
  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (vyvěšeno 14. 4. 2015)
  Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 7. 4. 2015)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (vyvěšeno 6. 4. 2015)
  Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 17. 3. 2015)
  Veřejná vyhláška - Obecně závazná vyhláška Obce Ústí (Vyhláška o odpadech) (vyvěšeno 16. 3. 2015)
  Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 4. 3. 2015)
  Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 23. 2. 2015)
  Rozpočet obce Ústí - rok 2014 (vyvěšeno 19. 2. 2015)
  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (vyvěšeno 11. 2. 2015)
  Sdružení obcí Hornolidečska - návrh rozpočtu na rok 2015 (vyvěšeno 11. 2. 2015)
  Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 10. 2. 2015)
  Návrh rozpočtu obce Ústí na rok 2015 (vyvěšeno 29. 1. 2015)
  Veřejná vyhláška - Posuzování vlivů na živodní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb... a zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje" (vyvěšeno 13. 1. 2015)
  Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 8. 1. 2015)
  Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska - 1.etapa (vyvěšeno 6. 1. 2015)
  Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 29. 12. 2014)
  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (vyvěšeno 19. 12. 2014)
  Informace občanům - Změny týkající se registrace vozidel po 1.1.2015 (vyvěšeno 15. 12. 2014)
  Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 15. 12. 2014)
  Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 2. 12. 2014)
  Veřejná vyhláška - Vydání rozhodnutí o umístění stavby Cyklistické stezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska - 1.etapa (vyvěšeno 13. 11. 2014)
  Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 13. 11. 2014)
  Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 4. 11. 2014)
  Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 4. 11. 2014)
  Veřejná vyhláška - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 24. 10. 2014)
  Tisková zpráva - Stavba „Stavební úpravy chodníku u silnice I/57 v obci Ústí (rekonstrukce a modernizace) byla realizována za finanční pomoci Zlínského kraje" (vyvěšeno 10. 10. 2014)
  Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2015 - návrh (vyvěšeno 8. 10. 2014)
  Vyhlášení výběrového řízení na pronájem Sokolklubu (vyvěšeno 6. 10. 2014)
  Usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 2. 10. 2014)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o konání voleb (vyvěšeno 22. 9. 2014)
  Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí - Cyklistická stezka Bečva-Vlára-Váh (vyvěšeno 16. 9. 2014)
  Oznámení o zahájení zadávacího řízení (vyvěšeno 4. 9. 2014)
  Usnesení ze 47. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 4. 9. 2014)
  Veřejná vyhláška - Volby 2014 - Jmenování zapisovatele (vyvěšeno 25. 8. 2014)
  Veřejná vyhláška - Volby 2014 - Informace o volebním okrsku (vyvěšeno 25. 8. 2014)
  Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí - Cyklistická stezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska - 1.etapa (vyvěšeno 15. 8. 2014)
  Veřejná vyhláška - Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,viz příloha - Aktualizovaný seznam údajů o nemovitostech okresu Vsetín (vyvěšeno 12. 8. 2014)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením -“Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120 - 35,300 trati Vsetín – Horní Lideč“. (vyvěšeno 3. 8. 2014)
  Usnesení ze 46. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 17. 7. 2014)
  Veřejná vyhláška - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje. (vyvěšeno 11. 7. 2014)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Cyklistické stezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska - 1.etapa (vyvěšeno 26. 6. 2014)
  Usnesení ze 45. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 12. 6. 2014)
  Výsledky hlasování do EU v Ústí (vyvěšeno 26. 5. 2014)
  Obec Ústí - Závěrečný účet za rok 2013 (vyvěšeno 24. 5. 2014)
  Obec Ústí - Výsledky rozpočtu za rok 2013 (vyvěšeno 24. 5. 2014)
  Usnesení ze 44. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 15. 5. 2014)
  Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014 (vyvěšeno 23. 4. 2014)
  SOMV Zpráva č. 497/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2013 (vyvěšeno 23. 4. 2014)
  SOMV-závěrečný účet za rok 2013 - návrh (vyvěšeno 23. 4. 2014)
  Usnesení ze 43. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 17. 4. 2014)
  Informace o volebním okrsku pro volby do Evropského parlamentu (vyvěšeno 2. 4. 2014)
  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014(vyvěšeno 2. 4. 2014)
  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014 a splatnost daně z nemovitých věcí (vyvěšeno 2. 4. 2014)
  Veřejná vyhláška - Vyhlášení záměru prodeje pozemku (vyvěšeno 20. 3. 2014)
  Usnesení ze 42. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 20. 3. 2014)
  Usnesení ze 41. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 20. 2. 2014)
  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ a Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  (vyvěšeno 20. 2. 2014)
  Veřejná vyhláška - Vyhlášení záměru prodeje pozemku (vyvěšeno 20. 2. 2014)
  Sdružení obcí Hornolidečska - Návrh rozpočtu na rok 2014 (vyvěšeno 14. 2. 2014)
  Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 30. 1. 2014)
  Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Ústí u Vsetína" (vyvěšeno 29. 1. 2014)
  Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 1. 2014)
  Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 16. 1. 2014)
  Rozpočet obce na rok 2014 - návrh (vyvěšeno 13. 1. 2014)
  Upozornění na možná rizika BOZP, která se vztahují ke stavbě „Čistá řeka Bečva II“ (vyvěšeno 19. 12. 2013)
  Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 19. 12. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Ústí u Vsetína" (vyvěšeno 6. 12. 2013)
  Tisková zpráva k projektu Čistá řeka Bečva II - část A (vyvěšeno 3. 12. 2013)
  Záměr pronájmu pozemku (vyvěšeno 25. 11. 2013)
  Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 21. 11. 2013)
  Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2014 - návrh (vyvěšeno 20. 11. 2013)
  Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 24. 10. 2013)
  Veřejná vyhláška - Zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu (vyvěšeno 30. 9. 2013)
  Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 26. 9. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu
  (vyvěšeno 25. 9. 2013)
  Veřejná vyhláška - Informace o volebním okrsku (vyvěšeno 23. 9. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o konání voleb (vyvěšeno 23. 9. 2013)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby přeložky plynovodu PP46.1-1, PP46.1-2; chráničky plynovodu; přeložky kabelu NN EP46.1-1 (vyvěšeno 9. 9. 2013)
  Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 29. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice (vyvěšeno 29. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek (vyvěšeno 17. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby "Čistá řeka BečvaII,46.1 - Kanalizace obce Ústí, přeložky vodovodu a dešťové kanalizace" (vyvěšeno 7. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby "Čistá řeka BečvaII,46.1 - Kanalizace obce Ústí" (vyvěšeno 7. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ( odběr vody ) z vodních toků ve správním obvodu obce Ústí (vyvěšeno 5. 8. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Prodloužení termínu dokončení stavby přeložky plynovodu (vyvěšeno 31. 7. 2013)
  Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 11. 7. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Prodloužení lhůty k dokončení stavby "Čistá řeka Bečva II,46.1- Kanalizace obce Ústí" (vyvěšeno 8. 7. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Prodloužení lhůty k dokončení stavby "Čistá řeka Bečva II,46.1- Kanalizace obce Ústí, přeložky vodovodu a dešťové kanalizace" (vyvěšeno 8. 7. 2013)
  Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky ústeckému rodákovi, bojovníkovi proti fašismu a španělskému interbrigadistovi Janu Ferákovi (vyvěšeno 1. 7. 2013)
  Veřejná vyhláška-Stavební povolení (silnice II/487) (vyvěšeno 1. 7. 2013)
  Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 13. 6. 2013)
  Odstranění nedostatků zjištěných při kontrole MV ČR – porušení zákona 106/1999 Sb.
  (vyvěšeno 3. 6. 2013)
  Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 30. 5. 2013)
  Veřejná vyhláška - Stavební povolení Čistá řeka Bečva - přeložky vodovodu a dešťové kanalizace (vyvěšeno 16. 5. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení (silnice II/487) (vyvěšeno 15. 5. 2013)
  Zpráva č.391/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ústí, IČ:00851825 za rok 2012 (vyvěšeno 7. 5. 2013)
  Obec Ústí - Závěrečný účet za rok 2012 (vyvěšeno 7. 5. 2013)
  SOH - Příloha, SOH Horní Lideč (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  SOH - Rozvaha, SOH Horní Lideč (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  SOH - Výkaz zisku a ztráty, SOH Horní Lideč (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  SOH - Závěrečný účet 2012, SOH Horní Lideč (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  SOH - Zpráva č .326l2012lKR o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2012 (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko - Závěrečný účet za rok 2012 - návrh (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  Zpráva č.362/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2012 (vyvěšeno 2. 5. 2013)
  Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 25. 4. 2013)
  Mezinárodní cyklistický závod Karpatský závod kurýrů U–23 Tarnow–Dohňany (1. až 5. května) (vyvěšeno 23. 4. 2013)
  Oznámení o vypínání elektřiny dne 22.5.2013 (vyvěšeno 23. 4. 2013)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení o povolení stavby vodního díla - kanalizace obce Ústí, přeložky vodovodu a dešťové kanalizace (vyvěšeno 18. 4. 2013)
  Vyhlášení záměru darovat nepoužívanou obecní studnu (vyvěšeno 15. 4. 2013)
  Vyhlášení záměru darovat nepoužívanou obecní studnu (vyvěšeno 15. 4. 2013)
  Vyhlášení záměru směny pozemků (vyvěšeno 15. 4. 2013)
  Vyhlášení záměru směny pozemků (vyvěšeno 15. 4. 2013)
  Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 11. 4. 2013)
  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosti (vyvěšeno 2. 4. 2013)
  Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 "Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti" (vyvěšeno 26. 3. 2013)
  Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 14. 3. 2013)
  Veřejná vyhláška-Územní rozhodnutí-Rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno 14. 3. 2013)
  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace:
  A. Účelová komunikace Ústí lokalita Zahrady
  B. Parkoviště Ústí lokalita Zahrady
  (vyvěšeno 6. 3. 2013)
  Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 7. 2. 2013)
  Návrh rozpočtu na rok 2013 - Sdružení obcí Hornolidečska (vyvěšeno 30. 1. 2013)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - "Čistá řeka Bečva II, 46.1 Kanalizace obce Ústí" (vyvěšeno 25. 1. 2013)
  Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - "Silnice II/487: Ústí u Vsetína-Huslenky, I. etapa..." (vyvěšeno 25. 1. 2013)
  Rozpočet obce na rok 2013 (vyvěšeno 10. 1. 2013)
  Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 21. 12. 2012)
  Oznámení o konání voleb (vyvěšeno 19. 12. 2012)
  1. zasedání okrskové volební komise (vyvěšeno 12. 12. 2012)
  Veřejná vyhláška-Zahájení společného územního a stavebního řízení a nařízení ústního jednání -kanalizace obce Ústí (vyvěšeno 10. 12. 2012)
  Jmenování zapisovatele pro volby prezidenta 2013 (vyvěšeno 4. 12. 2012)
  Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 11. 2012)
  Návrh rozpočtu SOMV na rok 2013 (vyvěšeno 20. 11. 2012)
  Prezidentské volby 2013 (vyvěšeno 20. 11. 2012)
  Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 18. 10. 2012)
  Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 18. 10. 2012)
  Veřejná vyhláška- Územní rozhodnutí pro vrt tepelného čerpadla (vyvěšeno 1. 10. 2012)
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (vyvěšeno 24. 9. 2012)
  Veřejná vyhláška- Oznámení vydání aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje
  (vyvěšeno 19. 9. 2012)
  Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 13. 9. 2012)
  Veřejná vyhláška- prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 2 roky - Sokol klub
  (vyvěšeno 10. 9. 2012)
  Dražební vyhláška (vyvěšeno 28. 8. 2012)
  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (vyvěšeno 21. 8. 2012)
  Informace o volebním okrsku (vyvěšeno 21. 8. 2012)
  Veřejná vyhláška - Stavební povolení Čistá řeka Bečva II, 46.1 - Kanalizace obce Ústí
  (vyvěšeno 10. 8. 2012)
  Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 2. 8. 2012)
  Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby sportovně kulturního areálu v obci Ústí - Sokol klub (vyvěšeno 1. 8. 2012)
  Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 28. 6. 2012)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla
  (vyvěšeno 25. 6. 2012)
  Obec Ústí- Závěrečný účet za rok 2011 (vyvěšeno 8. 6. 2012)
  Zpráva č.100/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ústí za rok 2011
  (vyvěšeno 7. 6. 2012)
  Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 24. 5. 2012)
  Veřejná vyhláška- Územní rozhornutí - parkoviště o 12 kolmých stáních včetně účelového odvodnění parkoviště a komunikace (vyvěšeno 15. 5. 2012)
  Veřejná vyhláška- Územní rozhodnutí- Rekonstrukce trakčního vedení (vyvěšeno 5. 5. 2012)
  Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - Závěrečný účet za rok 2011 (vyvěšeno 5. 5. 2012)
  Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 26. 4. 2012)
  Oznámení o dočasné uzávěrce rozhledny Vartovna (vyvěšeno 19. 4. 2012)
  Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ... (vyvěšeno 16. 4. 2012)
  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2012 (vyvěšeno 7. 4. 2012)
  Zápis dětí do MŠ (vyvěšeno 29. 3. 2012)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Parkoviště o 12 kolmých stáních včetně účelového odvodnění parkoviště a komunikace
  (vyvěšeno 27. 3. 2012)
  Dražební vyhláška (vyvěšeno 23. 3. 2012)
  Záměr směny pozemků (vyvěšeno 23. 3. 2012)
  Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 22. 3. 2012)
  Trasa Horholidčské magistrály (vyvěšeno 20. 3. 2012)
  Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 16. 3. 2012)
  Výběrové řízení na „Zpracování projektové dokumentace pro Dům sociálních služeb Hornolidečska ve Valašské Polance“ (vyvěšeno 15. 3. 2012)
  Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 12. 3. 2012)
  Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 17. 2. 2012)
  Rozpočet obce Ústí na rok 2012 - návrh (vyvěšeno 18. 1. 2012)
  Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 12. 1. 2012)
  Oznámení o výtěžku Tříkrálové sbírky (vyvěšeno 12. 1. 2012)
  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění přístavby hospodářské budovy u rodinného domu č.p. 57 Ústí, se vznikem zámečnické dílny, včetně zpevněných ploch a neveřejné účelové komunikace, oplocení.. (vyvěšeno 27. 12. 2011)
  Zpravodaj Místní akční skupiny Hornolidečska (vyvěšeno 5. 12. 2011)
  Záměr prodeje pozemků (vyvěšeno 28. 11. 2011)
  Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 24. 11. 2011)
  Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - Rozpočet na rok 2012 (vyvěšeno 22. 11. 2011)
  Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce (vyvěšeno 14. 11. 2011)
  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
  (vyvěšeno 8. 11. 2011)
  Oznámení - změna umístění vývěsní desky (vyvěšeno 7. 11. 2011)
  Cenové oznámení - vodné a stočné od 1. ledna 2012 (vyvěšeno 7. 11. 2011)

  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017