www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Vizitka obce

  Dědina Ústí u Vsetína má jméno od své polohy, poněvadž se rozkládá podél nejdolejšího toku říčky Senice a nedaleko vtoku jejím do řeky Horní Bečvy.Neširoké údolí říčky Senice jest zde ohraničeno na západě strmým vrchem Strání porostlým smíšeným lesem, na východě sklání se sem obloukovitě vrch Hrb, pokrytý tratěmi polí.. - tak začíná obecní kronika.

  Katastr obce má výměru 564 hektarů, osu katastru tvoří říčka Senice.Nejníže položené místo je ústí Senice – 358 m n.m.Východní část katastru patří do celku Javorníků, nejvyšší bod Babínek – 563 m n.m., západní část patří k Vizovické vrchovině – vrch Svatý – 550 m n.m.

  S vrchů těchto jest pěkný pohled k východu do údolí řeky Bečvy přes Hovězí, Darebňu, Bařiny, na horu Kyčeru Čerňanskou, Hrachovec, Makytu na mohutný pás Javorníků až po Bezkyd, k severovýchodu na Vsacké hory s Cábem a Lušovkou. Hora Křížový nad Ratiboří brání dalšímu rozhledu k severozápadu. Na Svatém jest před našimi zraky k západu rozloženo údolí říčky Rokytenky až po vrch Syrákov…

  Historie

  První zmínky o obci se datují do roku 1503. Naši předkové založili ves podél již existující cesty- obchodní spojnici mezi Polskem a Uhrami. V jejím okolí tedy zbudovali svá stavení a za nimi, daleko do strání okolních kopců vyklučili les a založili pole a pastviny a zemědělství bylo hlavním zdrojem jejich obživy. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo zaznamenáno několik vln vystěhovalectví, kdy se odstěhovala asi polovina obyvatel za moře.V roce 1975 se obec stala součástí města Vsetína, aby se pak po 17 letech opět osamostatnila a od 1.1.1992 se začíná psát nejnovější historie obce Ústí.

  Osídlení

  Osídlení je soustředěno kolem hlavní komunikace, jen nepatrná část zástavby se nachází na odlehlých samotách. Většinu zástavby tvoří rodinné domky a bývalé zemědělské usedlosti. Architektura jednotlivých objektů je velmi různorodá. Ve středu obce je několik zachovalých roubených stavení.

  Obyvatelstvo

  V obci žije 605 obyvatel, věková struktura je málo příznivá, je tu nízké zastoupení obyvatel v předproduktivním věku. Ekonomicky činní obyvatelé dojíždějí do zaměstnání většinou mimo obec.

  Technická a občanská vybavenost

  Pitnou vodou je obec zásobována ze skupinového vodovodu. V roce 2000 byla obec plynofikována. V letech 2014 až 2015 vybudována kanalizační síť a poté byly místní silnice nově vyasfaltovány.
  V obci je mateřská škola, do základních škol dojíždějí žáci do Leskovce, Valašské Polanky a Vsetína. V objektu mateřské školy je umístěn i obecní úřad. V centru obce je požární zbrojnice a knihovna.

  Je zde prodejna Jednoty, Večerka, Lino podlahoviny, prodejna zeleniny a kavárna. Sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, sportovní areál u SOKOL klubu s kuželnou, asfaltovým hřištěm a hřištěm pro volejbal a nohejbal a v dolní části je hřiště využívané především florbalisty.

  Doprava

  Obcí vede silnice 1.třídy 1/57 z Opavy přes Valašské Meziříčí, Vsetín k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice. Na ni se od východu napojuje okresní silnice Vsetín, Velké Karlovice, Slovensko.

  Obec je také železniční křižovatkou s dvojkolejnou tratí Hranice na Moravě–Púchov a jednokolejnou tratí Vsetín-Velké Karlovice. Dopravní spojení je dobře zajištěno.

  Spolky

  Už v roce 1921 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který je dnes hlavním aktérem společenského a kulturního dění v obci. Organizuje a pořádá nejen hasičská cvičení, sběr železného šrotu, ale i sportovní akce pro děti, uvaří pro nás guláš, uspořádají hody s průvodem masek a voděním barana.

  Aktivní je také TJ Sokol se svým oddílem kopané a šachu, pracuje zde včelařský spolek a myslivecké sdružení a byl založen dětský soubor Ústecký valášek.

  Podnikání

  Na jižním okraji obce je soustředěna podnikatelská zóna, kde je kromě zemědělské výroby–chovu skotu:

  • Svarko – výroba kovových konstrukcí
  • Tesařství Juráň
  • CZ TOP TRADE – kovovýroba
  • Zámečnictví


  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017