www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět

Vizitka obce

Dědina Ústí u Vsetína má jméno od své polohy, poněvadž se rozkládá podél nejdolejšího toku říčky Senice a nedaleko vtoku jejím do řeky Horní Bečvy.Neširoké údolí říčky Senice jest zde ohraničeno na západě strmým vrchem Strání porostlým smíšeným lesem, na východě sklání se sem obloukovitě vrch Hrb, pokrytý tratěmi polí.. - tak začíná obecní kronika.

Katastr obce má výměru 564 hektarů, osu katastru tvoří říčka Senice.Nejníže položené místo je ústí Senice – 358 m n.m.Východní část katastru patří do celku Javorníků, nejvyšší bod Babínek – 563 m n.m., západní část patří k Vizovické vrchovině – vrch Svatý – 550 m n.m.

S vrchů těchto jest pěkný pohled k východu do údolí řeky Bečvy přes Hovězí, Darebňu, Bařiny, na horu Kyčeru Čerňanskou, Hrachovec, Makytu na mohutný pás Javorníků až po Bezkyd, k severovýchodu na Vsacké hory s Cábem a Lušovkou. Hora Křížový nad Ratiboří brání dalšímu rozhledu k severozápadu. Na Svatém jest před našimi zraky k západu rozloženo údolí říčky Rokytenky až po vrch Syrákov…

Historie

První zmínky o obci se datují do roku 1503. Naši předkové založili ves podél již existující cesty- obchodní spojnici mezi Polskem a Uhrami. V jejím okolí tedy zbudovali svá stavení a za nimi, daleko do strání okolních kopců vyklučili les a založili pole a pastviny a zemědělství bylo hlavním zdrojem jejich obživy. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo zaznamenáno několik vln vystěhovalectví, kdy se odstěhovala asi polovina obyvatel za moře.V roce 1975 se obec stala součástí města Vsetína, aby se pak po 17 letech opět osamostatnila a od 1.1.1992 se začíná psát nejnovější historie obce Ústí.

Osídlení

Osídlení je soustředěno kolem hlavní komunikace, jen nepatrná část zástavby se nachází na odlehlých samotách. Většinu zástavby tvoří rodinné domky a bývalé zemědělské usedlosti. Architektura jednotlivých objektů je velmi různorodá. Ve středu obce je několik zachovalých roubených stavení.

Obyvatelstvo

V obci žije 605 obyvatel, věková struktura je málo příznivá, je tu nízké zastoupení obyvatel v předproduktivním věku. Ekonomicky činní obyvatelé dojíždějí do zaměstnání většinou mimo obec.

Technická a občanská vybavenost

Pitnou vodou je obec zásobována ze skupinového vodovodu. V roce 2000 byla obec plynofikována. V letech 2014 až 2015 vybudována kanalizační síť a poté byly místní silnice nově vyasfaltovány.
V obci je mateřská škola, do základních škol dojíždějí žáci do Leskovce, Valašské Polanky a Vsetína. V objektu mateřské školy je umístěn i obecní úřad. V centru obce je požární zbrojnice a knihovna.

Je zde prodejna Jednoty, Večerka, Lino podlahoviny, prodejna zeleniny a kavárna. Sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, sportovní areál u SOKOL klubu s kuželnou, asfaltovým hřištěm a hřištěm pro volejbal a nohejbal a v dolní části je hřiště využívané především florbalisty.

Doprava

Obcí vede silnice 1.třídy 1/57 z Opavy přes Valašské Meziříčí, Vsetín k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice. Na ni se od východu napojuje okresní silnice Vsetín, Velké Karlovice, Slovensko.

Obec je také železniční křižovatkou s dvojkolejnou tratí Hranice na Moravě–Púchov a jednokolejnou tratí Vsetín-Velké Karlovice. Dopravní spojení je dobře zajištěno.

Spolky

Už v roce 1921 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který je dnes hlavním aktérem společenského a kulturního dění v obci. Organizuje a pořádá nejen hasičská cvičení, sběr železného šrotu, ale i sportovní akce pro děti, uvaří pro nás guláš, uspořádají hody s průvodem masek a voděním barana.

Aktivní je také TJ Sokol se svým oddílem kopané a šachu, pracuje zde včelařský spolek a myslivecké sdružení a byl založen dětský soubor Ústecký valášek.

Podnikání

Na jižním okraji obce je soustředěna podnikatelská zóna, kde je kromě zemědělské výroby–chovu skotu:

  • Svarko – výroba kovových konstrukcí
  • Tesařství Juráň
  • CZ TOP TRADE – kovovýroba
  • Zámečnictví


(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017