www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět


  Termíny svozu odpadu v 1. pololetí roku 2018  Směsný odpad

  1x za 14 dní a to v úterý v sudé týdny, s výjimkou středy 4. 4. a 2. 5 2018

  Sklo barevné

  (zelený pytel)
     26.  1.   2018    pátek
     16.  3.   2018    pátek
     18.  5.   2018    pátek

  Sklo čiré

  (bílý pytel)
     23.  2.    2018    pátek
     20.  4.    2018    pátek
     15.  6.    2018    pátek

  Papír

  (modrý pytel)
     16.  2.   2018    pátek
     25.  5.   2018    pátek

  Plasty a kartony

  (žlutý a oranžový pytel)

     26.  1.   2018    pátek
     23.  2.   2018    pátek
     23.  3.   2018    pátek
     27.  4.   2018    pátek
     25.  5.   2018    pátek
     22.  6.   2018    pátek

  Velkoobjemový
  a nebezpečný odpad

     12.  5.   2018    sobota


  Svoz odpadu 1. pololetí 2018 - dokument pro tisk


  Jak platit poplatky za svoz odpadu?

  Poplatek se platí na pokladně OÚ Ústí nebo bezhotovostní platbou na účet obce: 1511670/0300 (VS=č.p.domu) Poplatek se platí každý rok v termínu do 31.března. V případě, že popelnice nebudou označeny aktuální známkou, nebudou svozovou firmou v daších měsících vyvezeny.  Co vše lze recyklovat?

  Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150-200 kg odpadů. Pokud však odpady třídí, umožňuje recyklaci více než třetiny uvedeného množství.
  Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu papíru, který pak slouží k produkci novinového papíru, sešitů, toaletního papíru atd.
  Vytříděné sklo se rozdrtí a přidává do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky, pivo, a ostatní skleněné výrobky. Ušetří se mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá používat do nekonečna.
  Plasty jsou zpracovány různou technologií. Z PET láhví se např. zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních bund, spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z folie (sáčků a tašek) se opět vyrobí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi platů lze lisovat zahradní nábytek, odpadkové koše, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic.
  Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby. Zpracovávají se stejně jako papír, zbytky hliníku a polyetylénu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody. Druhý způsob je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do desek, které je možno použít jako stavební izolaci.
  Více informací: www.jaktridit.cz  Jak nakládat se stavebním odpadem?

  Vzhledem k tomu, že v tomto případě se nejedná o komunální odpad, náklady na jeho odvoz nese výhradně jeho původce. Z toho vyplývá, že občan má při likvidaci tohoto odpadu v zásadě dvě možnosti:
  - Buď odpad odveze firma, která stavbu či rekonstrukci domu provádí a potom je tato záležitost zakotvena v příslušné smlouvě mezi občanem a zhotovitelem.
  - Pokud stavební práce provádí občan sám, pak je povinen se o tento odpad postarat sám. Stavebník se může např. obrátit na firmu OPEN TERRA ( tel. 571 419 375), která se zabývá likvidací a recyklací stavební sutě.
  V žádném případě se nesmí stavební suť vyvážet do lesů či jinde a vytvářet tzv. černé skládky. Stavební odpadní materiál nebo nebezpečný odpad můžete v průběhu roku odvézt na vlastní náklady také na Vsetín - Bobrky nebo do Valašské Polanky. Likvidaci si hradí každý sám. Ve Valašské Polance zajišťuje odběr odpadu firma Sběratelství s.r.o. (Val. Polanka č. 103) tel. č.: 571 446 331.
  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017