www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Nové hřiště v provozu

  Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště

  PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ


  PROVOZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ÚSTÍ
  PROVOZNÍ DOBA

  Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat můžete od 7.00 hodin do 21.00 hodin (v zimních měsících je provozní doba omezena denním světlem a případnou sněhovu pokrývkou).

  PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

  Ke vstupu na hřiště je oprávněn pouze ten, kdo si od níže zmíněných správců hřiště zapůjčí klíče od branky. Tímto se na smluvenou dobu stane zodpovědným za věškeré dění na hřišti a v jeho těsném okolí. Po ukončení užívání předá klíče zpět správci s tím, že jej upozorní na případné škody vzniklé při užívání hřiště a domluví se s ním o jejich odstranění. Všichni, kdož hřiště užívají, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí do 10 let, které používají houpačky a skakadla v areálu, odpovídají jejich rodiče.
  V případě zájmu o pronájem hřiště za strany občanů či organizací z jiných obcí je pro tyto stanoven následující ceník:
  1 hodina - 150,- Kč
  2 hodiny - 250,- Kč
  3 hodiny - 300,- Kč
  celý den - 500,- Kč

  Ve vlastním zájmu si hřiště zarezervujte na obecním úřadu v Ústí nejméně jeden pracovní den dopředu. Sešit k rezervaci je k dispozici i pro občany Ústí na Obecním úřadě v úřední době. Tito zájemci uhradí poplatek za použití hřiště dopředu, nejpozději do zahájení akce, na témže místě.

  V CELÉM AREÁLU HŘIŠTĚ SE ZAKAZUJE

  - kouření a manipulace s otevřeným ohněm
  - používání alkoholických nápojů a jiných omamných prostředků
  - jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
  - vodění psů a jiných zvířat na hrací plochu
  - jakýmkoliv způsobem znečišťovat a poškozovat prostory a za řízení areálu
  - věšet se na ochranné sítě, branky a koše na košíkovou
  - přetěžovat houpačky a skákadla, která jsou určen a pro děti do 10 roků
  - odkládat jízdní kola jinde (na trávu, opírat o mantinely), než do stojanů nebo mimo areál hřiště
  - odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
  - vstupovat v kopačkách s kolíky

  SPRÁVCI HŘIŠTĚ, U NICHŽ JE MOŽNO ZAPŮJČIT SI KLÍČE

  Ing. TRČÁLEK Zdeněk Ústí č. 12rezervace na tel. 571 41 94 35
  DVOŘÁK Libor Ústí č. 69rezervace na tel. 724 17 93 42
  Obec Ústí - budova OÚ Ústí č. 76 rezervace na tel. 571 41 94 69

  Upozornění

  V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník ze sportovního areálu vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

  Tento provozní řád bude minimálně 1x vyvěšen v areálu hřiště a zároveň jej budou mít k dispozici všichni správci hřiště.

  Tento provozní řád nabývá účinnost od 1. února 2007.

  Ing. Jakub Hladký, starosta obce
  Provozní řád víceúčelového hřiště (Originál textu ke stažení)  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017