www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Sčítání lidu 1910

  Podle výsledků sčítání lidu v roce 1910 žilo v Ústí 447 osob, tj. pouze o 33 více, než v roce 1900. Z tohoto počtu bylo 99 ve věku pod šest let, 81 ve věku 6 - 14 let a 288 osob starších 14 let. Podle náboženské příslušnosti bylo 213 evangelíků augšpurského vyznání, 171 evangelíků reformovaných, 58 katolíků a 5 baptistů.

  Obyvatelé chovali ke konci roku 1910 celkem 11 koní, 194 ks hovězího dobytka, 16 koz, 24 ovcí, 88 prasat, 25 úlů včel, 439 slepic, 46 hus, 6 kachen a 34 holubů.

  V obci bylo 72 obydlených domů a k neobydleným byly počítány: čp. 7l - mýtný domek a čp. 74 - cementárna. Převážná část domů byla soustředěna kolem středu obce. Tam se nacházelo celkem 61 domů (čp. 1 - 16, 18, 20, 23 - 31, 33, 34, 42 - 52, 55 - 58, 66 - 73, 75 - 78). Dále bylo součástí obce pět samot. Na samotě Dlouhé byly domy čp. 41 a 42, na samotě Rublov čp. 39 a 40, na samotě Srní čp. 37 a 38, na samotě Vlčinec čp. 32 a 43 a na samotě Vrch skupina domů čp. 35, 36, 53, 54 a 59.

  č.1  Jan Trlica 20. 6. 1854, rolník, vdovec, s. Jan 22. 2. 1892, svob., dělník u regulace.
  Pavel Trlica 6. 6. 1879, rolník, ž. Veronika 9. 9. 1882, dcera Božena 3. 1. 1903, žačka, služka Anna Michalíková 2. 4. 1838, svob.
  č.2  Jan Trlica 4. 5. 1862, ž.Anna 3. 3. 1857, vnuk Josef 30. 6. 1900, žák.
  Jan Trlica 11. 11. 1885, rolník, ž. Rozina 26. 7. 1881, děti: Jan 24. 4. 1909, Josef 24. 4. 1909, dc. Božena Holubcová 5. 7. 1906.
  č.3  Pavel Trlica 12. 11. 1840 rolník, ž. Anna 7. 6. 1843,
  jejich snacha Kateřina Trlicová 19. 3. 1871, vdova, její děti: Jan 18. 11. 1892, Karel 14. 12. 1899, Veruna 22. 12. 1897.
  č.4  Pavel Maňák 17. 5. 1855, kovář, ž. Kateřina 13. 12. 1850.
  č.5  Josef Šimara 7. 6. 1878, rolník, ž. Terezie 21. 6. 1879, jejich děti: Jan 26. 7. 1902, Josef 7. 10. 1903, Antonín 11. 10. 1906, Anna 1. 4. 1905, Rozálie 14. 12. 1910,
  tchyně Anna Merendová 9. 10. 1855, vdova,
  čeledín Jan Trlica 7. 5. 1872, svob.
  č.6  Veruna Běťáková 18. 12. 1868, rolnice, vdaná, děti: Jan 20. 12. 1903, Františka 2. 6. 1897.
  Tomáš Hříbek 1. 4. 1870, dělník u dráhy, ž. Veruna 4. 10. 1868, dc. Rozálie 13. 2. 1893, dělnice ve sklárně.
  č.7  Tomáš Brhlík 29. 8. 1865, rolník, ž. Terezie 25. 11. 1863, děti: Jan 20. 5. 1889, dělník ve sklárně, Pavel 20. 4. 1892, dělník v cementárně, Anna 20. 5. 1899 dělnice ve sklárně, Veruna 18. 8. 1900.
  č.8  Josef Maliňák 7. 5. 1882, dělník u regulace Bečvy, ž. Anna 9. 5. 1877, děti: Josef 5. 12. 1905, Jan 11. 1. 1908, dcera Anna Ječménková 25. 12. 1898,
  vdova Anna Martinková 5. 9. 1858, rolnictví, dc. Rozálie Martinková 23. 12. 1886.
  č.9  Jan Pončík 28. 8. 1883, rolník, ž. Rozálie 10. 10. 1890, syn Jan 3. 9. 1909.
  č.10  Martin Labaj 16. 2. 1854, rolník, ž. Rozína 13. 12. 1856, synové: Pavel 5. 3. 1887 dělník ve sklárně, Antonín 22. 4. 1896, Karel 23. 12. 1888.
  č.11  Jan Hrtáň 12. 2. 1871 rolník, ž. Marie 2. 8. 1865, synové: Josef 13. 11. 1897, Karel 30. 11. 1899, Jan 4. 8. 1905.
  č.12  Tomáš Trčálek 23. 10. 1868, rolníka košíkář, ž. Rozina 11. 9. 1868, děti: Josef 29. 12. 1895, Karel 13. 10. 1898, Jan 13. 4. 1903, Františka 13. 6. 1893 dělnice v cementárně,
  nocleháři: Tomáš Havlata 10. 12. 1849, František Havlata 16. 10. 1883, Veruna Žárská 11. 12. 1873, všichni tři svobodní, zaměstnaní při regulaci Bečvy, syn Veruny Žárské Jindřich 16. 4. 1905, noclehářka Anna Hranická 8. 5. 1866, zaměstnaná při regulaci.
  č.13  Pavel Juřica 22. 10. 1872, dělník v nábytkové továrně a rolník, ž. Veruna 26. 1. 1883, děti: Julie 11. 5. 1904, Josef 14. 9. 1906, Anna 15. 4. 1909.
  Pavel Šimara 21. 2. 1881, dělník u dráhy, ž. Františka 12. 11. 1885, syn Karel 26. 2. 1906.
  č.14  Josef Žák 24. 2. 1844, vdovec, pomocník ve mlýně, předtím tesař.
  č.15  Jan Srněnský 27. 4. 1880, rolník, ž. Anna 28. 2. 1889, syn Josef 26. 10. 1910,
  rodiče majitele Pavel Srněnský 6. 5. 1853, ž. Veruna 25. 4. 1856, oba výměnkáři.
  č.16  Jan Trlica 9. 3. 1852, majitel hostince, ž. Anna 1. 11. 1855, děti: Josef 12. 3. 1886, pomocník v živnosti, Božena 23. 5. 1883 pomocnice v živnosti,
  čeledín Tomáš Trlica 17. 4. 1852, služka Marie Janotová 1. 5. 1891.
  č.18  Josef Hlubík 20. 3. 1864, rolník a výběrčí mýta, ž. Rozálie 28. 4. 1854 obchodnice se smíšeným zbožím, děti: Anna 20. 2. 1895 pomáhá v obchodě, Antonín 3. 1. 1893, učeň v obchodě,
  služka Anna Kneblová 27. 6. 1893.
  č.19  Štěpán Pisklák 11. 8. 1879, dozorce u regulace a rolník, ž. Anna 18. 1. 1885, s. Josef 17. 5. 1909,
  nájemnice Marie Barnincová 16. 12. 1876, služka, její s. Josef Barninec 6. 4. 1903.
  č.23  Jan Štacha 9. 3. 1864, rolník, ž. Veronika 3. 1. 1869, děti: Josef 24. 7. 1900, Anna 14. 1. 1888, Rozálie 5. 7. 1893,
  čeledín Pavel Srala 41. 7. 1894
  č.24  majitel Pavel Vávra
  Jan Černotík 14. 1. 1876 Vsetín, dělník v továrně na nože, ž. Anna 6. 9. 1875.
  Alois Štěpán 30.4.1869 Zaříčany, spolumajitel výrobny cementového zboží.
  č.25  Josef Fojt 16. 12. 1875, rolník, ž. Anna 3. 3. 1882, děti: Pavel 12. 11. 1902, Josef 26. 6. 1908, Jan 20. 11. 1910, Anna 4. 2. 1906, matka majitele Rozína Fojtová 4. 3. 1854, výměnkářka, její syn Jan 5. 6. 1886, obuvník,
  noclehář Tomáš Trlica 18. 4. 1860
  č.26  Jan Řezníček 23. 10. 1869 Leskovec, rolník, ž. Rozina 5. 7. 1871, děti: Jan 12. 10. 1895, rolník, Jaroslav 16. 2. 1900 žák, Josef 28. 2. 1908, Anna 19. 8. 1897, Rozálie 5. 11. 1902, Františka 28. 10. 1906,
  sestra majitele Františka Řezníčková 29. 12. 1871, švadlena.
  č.27  Jan Trlica 30. 12. 1876, obchodník smíšeným zbožím, ž. Františka 9. 3. 1887, děti: Jan 14. 9. 1906, Anna 13. 5. 1905, Františka 19. 2. 1908, Marie 11. 3. 1910,
  služka Terezie Muchová 27. 6. 1889.
  č.28  vdova Veronika Trlicová 11. 9. 1868, rolnice,děti: Josef 11. 4. 1893, Pavel 6. 11. 1901, Rozálie 7. 10. 1887,
  Antonín Butorac 3. 3. 1870, dělník u regulace řeky Bečvy, ž. Anežka 14. 4. 1877, děti: František 10. 11. 1900, Jan 22. 8. 1902, Rudolf 27. 1. 1908, Zdenka 30. 9. 1906, Emilie 27. 10. 1910
  služka Marie Fišerová 8. 9., 1887 Zruč.
  č.29  Josef Trčálek 2. 3. 1866, rolník, ž. Veruna 6. 4. 1873, děti Karel 9. 4. 1897, Josef 18. 10. 1899, Jan 8. 6. 1907, Pavel 6. 9. 1910, Františka 26. 4. 1895, Anna 27. 4. 1902, Rozálie 21. 9. 1904,
  matka Kateřina Trčálková 5. 8. 1833, vdova, výměnkářka.
  č.30  Josef Galda 23. 11. 1877, rolník, ž. Marie 5. 1. 1890.
  rodiče majitele: Martin Galda 9. 9. 1850, Vsetín a Anna 8. 11. 1850, výměnkáři.
  č.31  Josef Trlica 1. 8. 1864, rolník, ž. Anna 9. 6. 1875, dcera Rozálie 5. 2. 1901,
  tchyně majitele Anna Kotrlová 20. 8. 1851, vdova, výměnkářka.
  č.32  Josef Závodný 22. 4. 1867, rolník, ž. Františka 4. 4. 1874, děti: Josef 9. 9. 1905, Františka 5. 1. 1893, Rozálie 22. 5. 1902,
  pasák Josef Vala 2. 9. 1899 Vsetín, žák.
  č.33  Martin Trlica 2. 11. 1853, tesař, ž. Terezie 24. 8. 1863, děti: Jaroslav 29. 3. 1893, dělník ve sklárně, Rozálie 6. 6. 1896.
  č.34  Jan Trčálek 21. 10. 1880, rolník, ž. Rozálie 5. 11. 1880, děti: Jan 10. 5. 1909, Antonín 25. 9. 1910, Josef 25. 9. 1910, Veruna 20. 6. 1906, Rozálie 26. 1. 1908,
  matka: Marie Šťastná 2. 1. 1853, vdova, výměnkářka,
  služka Františka Hranická 11. 4. 1891, Vsetín
  noclehář Jan Holáň 6. 4. 1856, Kateřinice.
  č.35  Tomáš Škývara 27. 9. 1843, Leskovec, rolník, ž. Veruna 5. 8. 1848, děti: Jan 1. 8. 1886 pomáhá v hospodářství, Veruna 18. 11. 1883,
  vnuk majitele Rudolf Martišek 14. 3. 1903 Rokytnice.
  č.36  Josef Vaculík 29. 3. 1852 Liptál, tesař a rolník, ž. Rozina 17. 9. 1858, synové: Jan 5. 5. 1889, Josef 16. 8. 1898.
  noclehář Jan Machálek 3. 8. 1867, nádeník v zemědělství.
  č.37  Josef Rožnovják 3. 12. 1877, dělník v továrně na nože, ž. Veruna 18. 4. 1881, děti: Josef 20. 9. 1909, Anna 30. 6. 1903, Rozálie 18. 3. 1905, Julie 24. 12. 1907.
  č.38  Václav Talaš 19. 8. 1855 Lhota, dělník v továrně na nábytek, ž. Anna 11. 2. 1861, děti: Pavel 19. 12. 1890,dělník v továrně na nábytek, Karel 1. 9. 1898, Antonín 6. 8. 1905,
  podnájemník František Šťastný 18. 12. 1878, Rokytnice,
  podnájemník Josef Talaš 25. 5. 1884 Lhota, dělník v továrně na nábytek, ž. Marie 8. 9. 1886, syn Jan 19. 5. 1910,
  švagr majitele Karel Talaš 21. 1. 1900,
  podnájemník Jan Talaš 3. 8. 1886 Lhota, povozník, ž. Anna 1872, Halenkov,
  Pavel Tkadlec 14. 12. 1872, Lhota, řezník, ž. Anna 28. 2. 1855 Liptál, děti: Josef 20. 5. 1891, dělník v továrně na nábytek, Veruna 4. 4. 1894 Lhota,
  host Rozára Talašová, 31. 7. 1891 Rokytnice, služka
  č.39  Pavel Vávra 2. 7. 1859, rolník a tesař, ž. Anna 1. 11. 1861, děti: Pavel 7. 7. 1883, Jan 25. 5. 1891,tesař, Josef 10. 4. 1894, tesař, Rozálie 22. 8. 1885, pomocnice v zemědělství, Anna 4. 4. 1889, dělnice ve výrobně cementového zboží, Františka 12. 9. 1898, Veruna 9. 3. 1906.
  č.40  Pavel Machálek 23. 7. 1869, rolník, ž. Rozina 26. 6. 1860, děti: Karel 6. 11. 1896, Rozina 3. 5. 1893.
  č.41  Martin Závodný 21. 10. 1858, rolník, ž. Rozína 11. 6. 1861, děti: Jan 9. 8. 1900, žák, Františka 25. 1. 1890, pomocnice v polním hospodářství, Božena 23. 4. 1892, pomocnice v polním hospodářství, Terezie 4. 3. 1893.
  č.42  Josef Vacula 30. 12. 1875, rolník, ž. Rozina 13. 3. 1886, dcera: Veruna 25. 11. 1908,
  matka majitele Veruna Vaculová 10. 5. 1850, výměnkářka,
  bratr majitele Pavel Vacula 9. 7. 1893, nádeník u regulace,
  pasák Antonín Holubec 4. 1. 1895, Chocholná.
  č.43  Veruna Galetková 18. 4. 1877, vdova, rolnice, děti: Josef Kotrla 13. 3. 1901, Jan Kotrla 17. 3. 1903, Pavel Galetka 10. 5. 1910, Rozálie Kotrlová 4. 12. 1904, Františka Galetková 9. 11. 1906,
  čeledín Jan Bělíček 28. 6. 1850 Seninka.
  č.44  Josef Fojt 15. 8. 1855, rolník, ž. Rozálie 31. 5. 1853, děti: Karel 12. 2. 1890, dělník ve sklárně, Pavel 17. 3. 1892, dělník ve sklárně,Antonín 18. 9. 1899
  Josef Výchopeň 27. 3. 1879, Leskovec, dělník v továrně na nože, ž. Marie 5. 11. 1877, děti Josef 13. 3. 1910, Marie 23. 10. 1908
  č.45  Karel Trčálek 29. 1. 1871, dělník v továrně na nože, ž. Rozálie 25. 10. 1877 Leskovec, děti: Karel 14. 2. 1898, Božena 18. 2. 1902, Emilie 27. 11. 1910.
  č.46  Jan Mikuš 15. 10. 1869, rolník a obchodník se smíšeným zbožím, ž. Veruna 3. 12. 1882, děti: Jan 24. 9. 1902, Josef 19. 3. 1906,Marie 17. 8. 1908.
  služka Terezie Zrníková 27. 7. 1895 Seninka.
  č.47  Jan Šimara 27. 7. 1873, rolník, ž. Anna 11. 6. 1878, děti: Josef 23. 9. 1901, Jan 18. 9. 1903, Antonín 18. 11. 1909, Anna 30. 12. 1907, otec majitele Josef Šimara 2. 2. 1844, výměnkář
  bratr majitele Karel Šimara 5. 8. 1883, dělník na dráze.
  č.48  Pavel Trčálek 16. 10. 1858, rolník, ž. Marie 1. 4. 1880, děti: Karel 13. 8. 1888, dělník u regulace Bečvy, Jaroslav 15. 1. 1906, Josef 25. 2. 1908, Pavel 27. 3. 1910, Rozálie 16. 2. 1895, Jan 5. 1. 1891, holičský pomocník v Brně.
  č.49  Jan Trčálek 11. 4. 1874, rolník a povozník, ž. Anna 23. 12. 1874, děti: Jan 8. 7. 1904, Jaroslav 25. 8. 1910, Anna 25. 12. 1898, Rozálie 2. 5. 1901, Božena 4. 4. 1909,
  matka majitele Eva Trčálková 16. 2. 1844, vdova, výměnkářka.
  č.50  Josef Bravenec 24. 4. 1874, dělník v továrně na nábytek, ž. Anna 5. 8. 1873, dcery: Anna 4. 12. 1901, Františka 25. 6. 1904.
  č.51  Václav Pončík 28. 9. 1873, Halenkov, dělník v továrně na nože, ž. Rozína 6. 6. 1873, švadlena, děti: Karel 29. 7. 1901, Antonín 15. 2. 1908, Josef 25. 3. 1910, Anna 8. 12. 1903, Rozálie 3. 10. 1905,
  Jan Šrámek 14. 7. 1880 Valašská Bystřice, dělník v továrně na nože, ž. Terezie 1. 10. 1880, děti: Gustav 7. 7. 1909, Emilie 28. 4. 1904, Marie 24. 8. 1905, Julie 30. 5. 1907.
  č.52  Veruna Šťastná 24. 2. 1870, vdova, zemědělská dělnice, syn Jan 13. 9. 1893, dělník ve sklárně,
  sestra majitelky Terezie Trčálková 18. 11. 1878, zemědělská dělnice.
  č.53  Jan Fojt 3. 5. 1850, rolník, ž. Marie 4. 4. 1866, děti: Josef 5. 4. 1889, tesař, Karel 19. 2. 1901, Veruna 31. 5. 1893, pomocnice v zemědělství.
  č.54  Tomáš Fojt 3. 4. 1859, rolník, ž. Rozína 2. 2. 1864, děti: Martin 8. 7. 1890, dělník v továrně na nábytek, Rozálie 29. 5. 1887, pomocnice v zemědělství, Františka 18. 5. 1895, pomocnice v zemědělství.
  č.55  Jan Sušeň 26. 1. 1878, dělník v továrně na nábytek, ž. Veruna 30. 11. 1882, s. Josef 11. 4. 1910.
  č.56  Josef Adámek 15. 6. 1866,Vsetín, dělník ve sklárně, ž. Marie 30. 1. 1862, rolnice, syn Emil 8. 3. 1903, Marie 9. 2. 1897.
  č.57  Jan Pončík 10. 6. 1869, rolník, ž. Františka 24. 6. 1880, děti: Jaroslav 27. 9. 1903, žák, Anna 18. 10. 1899, žačka.
  č.58  Jiří Surovec 8. 12. 1872, obuvník, ž. Anna 30. 7. 1886 Janová, zemědělství a strojová výroba punčoch, dcera Anna 27. 9. 1910.
  Josef Blažek 2. 11. 1890 Hovězí, obuvnický učeň,
  Kateřina Fojtová 15. 2. 1850, vdova, rolnice, děti: Pavel 5. 12. 1891, dělník na dráze, Veruna 29. 3. 1888, dělnice v továrně na nábytek,
  vnučka Kateřiny Fojtové Marie Sušňová 23. 2. 1904, žačka.
  č.59  Jan Volek 18. 6. 1864, Rokytnice, dělník v továrně na nože, ž. Veruna 6. 8. 1864, Rokytnice, děti: František 30. 10. 1899, žák, Karel 10. 12. 1905, Františka 14. 6. 1896, dělnice v továrně na nábytek,
  bratr majitele Pavel Volek 11. 12. 1875, Rokytnice, dělník v továrně na nože.
  č.60  Antonín Trlica 10. 3. 1878 Horní Súč, 10. 3. 1878, kolportér baptistických knih, ž. Jana 25. 5. 1885, švadlena, děti: Jan 27. 1. 1907, Josef 10. 3. 1909, Anna 27. 11. 1904.
  č.61  Jan Holubec 22. 12. 1836, rolník, ž. Rozálie 7. 3. 1831,
  služka Terezie Srněnská 16. 5. 1871,
  chovanka Františka Srněnská 6. 8. 1899, žačka.
  č.62  Jan Trlica 1. 11. 1861, rolník, ž. Veruna 5. 1. 1861, děti: Jan 8. 5. 1887, dělník ve výrobně cementového zboží, Rozálie 25. 4. 1894, pomocnice v zemědělství,
  matka majitele Anna Trlicová 6. 2. 1837, vdova, výměnkářka,
  chovanec Josef Mazáč 11. 3. 1901 Rokytnice, žák.
  č.63  Martin Jančálek 9. 5. 1844 Janová, rolník, ž. Anna 1. 11. 1865 Janová, děti: Martin 10. 10. 1892 Janová, zedník, Karel 10. 7. 1896 Janová, dělník ve sklárně, Rozálie 2. 5. 1901 Janová, žačka.
  Josef Hromada 10. 1. 1872, pomocník v zemědělství (v r. 1907 byl majitelem mlýna), ž. Anna 2. 1. 1880, děti: Jan 25. 6. 1900, Rozálie 13. 6. 1902, žačka, Františka 16. 6. 1906, Anna 5. 6. 1910,
  bratr majitele Antonín Hromada 5. 4. 1874, nádeník v zemědělství.
  č.64  Josef Šťastný 11. 3. 1857, zemědělský dělník a košíkář, ž. Marie 27. 1. 1863 Lhota, zemědělská dělnice, dcera Anna 4. 12. 1904, žačka.
  č.65  Josef Blaha 14. 4. 1869, Hovězí, rolník a povozník, manželka (jméno neuvedeno), děti: Josef 6. 11. 1900, žák, Antonín 29. 12. 1903, žák, Jan 5. 2. 1908, Jaroslav 21. 12. 1910, Rozálie 6. 7. 1878, žačka.
  č.66  Pavel Surovec 6. 1. 1869, rolník a v zimě prodavač papučí, ž. Anna 25. 3. 1878, děti: Jan 27. 12. 1903, žák, Pavel 7. 6. 1906, Veruna 4. 2. 1898, žačka, Rozálie 2. 1. 1900, žačka
  matka majitele Anna Surovcová 28. 9. 1844, výměnkářka,
  bratr majitele Tomáš Surovec 27. 1. 1885, krejčí, pasák Jan Cedidlo 10. 7. 1897, Leskovec, žák.
  č.67  majitel Antonín Hlubík
  Rozina Dvořáková 22. 6. 1837, Jablůnka, vdova, výměnkářka,
  Marie Masařová 20. 11. 1852, Leskovec, vdova, pomocnice v zemědělství, její syn Pavel Masař 16. 10. 1894, dělník v továrně na nože, vnučka Marie Masařová 15. 11. 1907.
  Vincenc Bělovský 12. 10. 1884 Malý Ořechov, mistr o dráhy, ž. Adolfa 25. 6. 1886.
  č.68  Jiří Kašpar 15. 11. 1875, rolník a povozník, ž. Františka 31. 3. 1883 Vsetín, děti: Josef 17. 6. 1905, Marie 13. 5. 1908,
  otec majitele: Martin Kašpar 13. 10. 1844 Hovězí, vdovec, výměnkář.
  Josef Woller 13. 12. 1886, Vranovice, strážník na dráze, ž. Anna 11. 7. 1886, Vranovice, syn Otto 10. 9. 1910.
  č.69  Jan Ferák 7. 9. 1883, Valašská Senice, kovář a rolník, ž. Aloisie 6. 6. 1889, Holice, dcera Vlasta 1. 10. 1908,
  kovářský učeň Pavel Srněnský, 6. 1. 1892.
  č.70  Josef Zgarba 12. 10. 1851,Leskovec, vdovec, rolník, děti: Jan 23. 7. 1887, dělník ve sklárně, Rozína 7. 1. 1893, pomocnice v zemědělství.
  č.72  obec Ústí
  František Šimek 5. 5. 1873, Chropyně, vdovec, nájemce hostince, děti: Josef 12. 8. 1901, žák, Jan 26. 8. 1903, žák, Anna 29. 11. 1897, žačka, Julie 4. 9. 1899 Ústí, žačka.
  Julie Matošková 23. 7. 1890, Liptál, sklepnice v hostinci,
  noclehář Tomáš Tomanec 14. 8. 1881 Bystřička, nádeník při regulaci Bečvy,
  noclehář Tomáš Čablík 2. 2. 1889 Jablůnka, nádeník při regulaci Bečvy.
  č.73  Tomáš Mucala 1. 4. 1866, dělník v továrně na nábytek, ž. Anna 14. 1. 1868 Rokytnice, dělnice v továrně na nábytek, děti: Františka 9. 9. 1893, dělnice v továrně na nábytek, Veruna 25. 5. 1900, žačka,
  sestra majitele Anna Mucalová 20. 5. 1868, pomocnice v zemědělství,
  Josef Vávra 1. 5. 1884 Kostelany, zřízenec na dráze, ž. Štěpánka 27. 12. 1884, Nedakonice, dcera Štěpánka 25. 8. 1910.
  č.75  Jan Trčálek 29. 5. 1872, brusič v továrně na nože, ž. Marie 17. 4. 1867, pomocnice v zemědělství, syn Karel 15. 6. 1892, dělník v továrně na nože.
  č.76  obec Ústí
  Jan Janáček 6. 3. 1873 Rausko, učitel, ž. Růžena 20. 8. 1877, Kadov, dcera Věra 9. 3. 1907, Ratiboř.
  (11 slepic)
  č.77  Jan Holubec 12. 9. 1875, rolník a povozník, ž. Marie 10. 3. 1880 Leskovec, děti: Josef 16. 9. 1903, žák, Anna 9. 12. 1901, žačka, Rozálie 16. 1. 1908,
  otec majitele Jan Holubec 1. 4. 1840 Hodslavice, vdovec, vyměnkář, obecní strážník,
  Tomáš Škarpa 6. 8. 1882 Hovězí, dělník, v továrně na nože, ž. Františka 13. 5. 1889, dělnice v továrně na nože.
  č.78  Martin Trlica 13. 7. 1865, hajný a rolník, ž. Anna 1. 7. 1866, synové: (Jan Trlica na vojně), Josef 7. 7. 1891, dělník ve sklárně, Karel 13. 2. 1897, pomocník v zemědělství.

  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017