www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Sčítání lidu 1857

  V roce 1857 bylo v Ústí přítomno celkem 406 obyvatel, z toho 19 cizích (to byli většinou služebníci). Podle druhu povolání anebo živnosti bylo v obci 57 rolníků, 5 domkařů, 2 živnostníci, 115 pomocníků v zemědělství, 2 pomocníci v živnostech, 47 nádeníků. Počet dobytka: 1 kobyla, 108 krav, 19 volů, 50 jalovic a telat, 156 ovcí, 11 koz, 55 vepřů.

  Ze 70 číslovaných domů byly prázdné - neobsazené tyto domy:

    č.19 - patřilo Pavlu Michalíkovi č.48
    č.32 - prázdné bez chalupy (patřilo Jiřímu Závodnému č.41)
    č.50 - prázdné bez chalupy (patřilo k č.13)
    č.55 - prázdné bez chalupy patřilo údajně obci
    č.60 - prázdné bez chalupy patřilo Anně Bravencové

  Operáty ze sčítání lidu jsou zajímavé i proto, že zachycují tehdejší přízviska. Mnohá z nich se dochovala dodnes. Přízviska jsou uvedena hned za číslem popisným. Letopočty za jmény obyvatel příslušného domu označují data narození.

  č.1 "U Jurčů"
  Pavel Trlica 1831 rolník, ž. Anna 1831, děti: Tomáš 17. 4. 1852, Jan 15. 7. 1854, Anna 1856
  Anna Trlicová, matka majitele, vdova po Tomáši Trlicovi 1794
  (Dobytek Pavla Trlice: 3 jalovice, 1 vepře)
  č.2 Martin Srněnský 1818 rolník, ž. Kateřina 1818
  (Dobytek: 2 krávy, 1 jalovici, 5 ovcí, 1 vepře)
  Čeledín Tomáš Kotrla z Hovězí 2. 6. 1836, děvečka Terezie Šafaříková z Valašské Polanky
  č.3 (majitel Pavel Trlica)
  Anna Trlicová (roz. Machačová), vdova po Martinu Trlicovi, 1815, děti: Pavel 12. 11. 1840, Martin 15. 2. 1850, Anna 1842, Veronika 1847
  (Dobytek: 2 krávy, 1 vůl, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.4 "Voleček"
  Martin Trlica 8. 7. 1810, rolník (toho času v Uhrách), ž. Anna 1819, syn Jan 23. 9. 1843
  č.5 "Kučera"
  Jan Mazáč 9. 9. 1818, rolník, ž. Kateřina 1830, děti: Jan 18. 6. 1845, Anna 1848
  (Dobytek: 1 kráva, 1 vůl, 1 jalovice 1 vepř)
  č.6 Jan Michalík 30. 10. 1808, ž. Anna (roz. Kobzová) 1807, děti: Pavel 1933, Tomáš 1. 8. 1841, Martin 1. 6. 1844, Anna 1839, Veronika 1849, Rozina 1852
  (Dobytek: 1 kráva, 1 jalovice)
  č.7 "Težačka"
  Josef Trlica 1806 (majitel paseky), rolník, ž. Kateřina (roz. Bravencová) 1805, děti: Jan 4. 2. 1834, Pavel 29. 11. 1838, Tomáš 5. 8. 1841, Kateřina 1832, Marina 1836, Veronika 1848, Anna 1850
  Anna Bravencová (svob.) 1822
  Pavel Bravenec (syn po Evě Bravencové) 18.7.1844
  č.8 Rozina Trčálková 1784 (vdova po Martinu Trčálkovi), rolnice, synové: Jan 25. 3. 1818 - voják u polního dělostřelectva, Martin 15. 9. 1834 - voják pluku arcivévody Karla
  (Dobytek: 1 koza)
  č.9 Jan Trčálek, rolník, 1825, ž. Eva 1830, dcera Anna 1849 matka majitele Anna Trčálková, vdova po Josefu Trčálkovi 1780,
  Josef Vacula 1828, voják u pěchoty
  (Dobytek majitele Jana Trčálka: 2 krávy, 2 jalovice, 1 vepř)
  č.10 Jan Trčálek 2. 3. 1820, rolník, ž. Mariana 1823, děti: Jan 5. 2. 1842, Anna 1844, Veronika 1845
  (Dobytek: 2 krávy, 2 jalovice, 1 vepř)
  č.11 "Holubec"
  Martin Šťastník 15. 1. 1832, rolník, ž. Eva 1834, s. Martin 1856 Eva Trlicová (roz. Kubáňová), vdova po Tomáši Trlicovi 1806, syn Pavel Trlica 11. 4. 1838.
  (Dobytek Martina Šťastníka: 2 krávy, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.12 "U Janů"
  Jan Fojtů rolník, 29. 4. 1801, ž. Veronika 1814, děti: Jan 17. 10. 1835, voják pluku arcivévody Karla, Veronika 1847.
  Bratr majitele Pavel Fojtů 28. 6. 1824, voják u pěchoty.
  Synovec majitele Martin Fojtů 5. 10. 1832, voják u dragounů.
  (Dobytek Jana Fojtů: 3 krávy, 1 jalovice, 4 ovce 1 vepř)
  Děvečka Anna Hříbková ze Vsetína 10. 2. 1835.
  č.13 "U Janů"
  Margareta Fojtů vdova po Janovi Fojtů (roz. Hrtáňová) 1794, rolnice, děti: Tomáš Fojtů 24. 11. 1822, voják u dragounů, Pavel 25. 1. 1838, Veronika 1832 a její dcery: Anna 1852 a Mariana 1857.
  Strýc zemřelého hospodáře Pavel Fojtů 1803
  (Dobytek Tomáše Fojtů: 3 krávy, 1 jalovice, 5 ovcí, vepř)
  č.14 Moučný mlýn a pila
  Martin Brhel 24. 3. 1834, majitel mlýna a pily,
  jeho nevlastní rodiče: Tomáš Sypták 9. 7. 1830, jeho žena Veronika Syptáková, jejich dcera Veronika Brhelová 1839
  Jan Brhel 7. 4. 1812.
  (Dobytek Martina Brhela: 1 kráva, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.15 "U Bravenců"
  Mikuláš Fojtů, rolník, 1788, ž. Zuzana 1791.
  (Dobytek: 3 krávy, 10 ovcí, 1 vepř)
  Jan Fojtů 13. 7. 1818, jeho sestra Anna Fojtů 1805 a její děti:
  Jan 7. 11. 1826 (bývalý voják - neznámo kde), Martin 29. 1. 1832, Anna
  1833 - její dcera: Mariana 1853.
  č.16 "U Slováků"
  Jan Trlica 12. 7. 1829 rolník, ž. Marina 1830, děti: Jan 8. 3. 1852, Anna 1854
  Tomáš Trlica 1804 pomocník v rolnictví, ž. Mariana 1805 (roz. Fojtů), děti: Pavel 5. 1. 1836, Martin 11. 4. 1838, Kateřina 1833, Rozina 1842.
  (Dobytek Jana Trlice: 4 krávy, 1 jalovice, 10 ovcí, 1 vepř) Děvečka Rozina Mikušová z Janové.
  č.17 Jiří Trlica 1803 rolník, ž. Eva 1795.
  (Dobytek: 2 krávy, 2 jalovice, 1 koza, 1 vepř)
  Děvečka Rozina Blažková z Hovězí 25. 5. 1832, pasačka krav.
  Veronika Blažková z Hovězí 22. 6. 1843.
  č.18 Jan Fila 1802 rolník, ž. Kateřina 1812.
  (Dobytek: 4 kozy, 1 vepř)
  č.19 (neobydleno - pusté místo, majitel Pavel Michalík č.48)
  č.20 Jiří Fojtů 14. 1. 1802, rolník, ž. Mariana 1805 (roz.
  Černotová), s. Jan 24. 4. 1839.
  (Dobytek: 2 krávy, 1 jalovice, 1 vepř).
  č.21 Anna Fojtů 1836, svob.
  její rodiče: Pavel Fojtů 20. 9. 1808, ž. Kateřina 1809, dc. Rozina 1843.
  (Dobytek: 2 krávy,2 jalovice, 1 vepř)
  č.22 Pavel Mazáč 17. 1. 1829, rolník ž. Mariana 1833, dc. Kateřina 10. 8. 1855.
  Nevl. otec majitele Josef Trlica 2. 6. 1813, pomocník v zemědělství, jeho dcera Anna 1839.
  (Dobytek Pavla Mazáče: 2 krávy, 2 voli, 1 vepř)
  č.23 Jan Trlica 25. 5. 1804, rolník, ž. Anna 1806, dcera Kateřina 1835.
  (Dobytek: 2 krávy, 2 voli, 1 jalovice, 8 ovcí, 1 vepř)
  č.24 "U Hrtáňů"
  Tomáš Trlica 2. 6. 1810, rolník, ž. Rozina 1819, dcery: Anna 1851, Rozina 1854, Veronika 1857
  Eva Šťastná, vdova po Tomáši Šťastném, 1815, t.č. v Uhrách
  (Dobytek Tomáše Trlice: 2 krávy, 1 jalovice)
  č.25 "U Hrtáňů"
  Pavel Fojtů 25. 2. 1831, voják 4. praporu polních myslivců, ž. Rozina 1833, dcera Veronika 1856
  (Dobytek: 1 kráva, 2 voli, 3 jalovice, 1 vepř)
  Děvečka Anna Kamenčáková z Hovězí
  č.26 "U Chlebíků"
  Jan Řezníček, rolník, 1823, ž. Anna 1823, děti: Jan 15. 8. 1856, Anna 14. 4. 1851
  Jan Mikuš 18. 2. 1841, syn Martina Mikuše a Kateřiny Filové (z čp. 31).
  (Dobytek Jana Řezníčka: 2 krávy, 2 voli, 2 jalovice, 20 ovcí, 1 vepř)
  Čeledín Pavel Řezníček z Leskovce 5. 11. 1835.
  č.27 "U Chlebíků"
  Josef Holubec 18.10.1834. rolník, ž. Rozina 1834
  Josef Holubec 1812, pomocník v zemědělství, ž. Margareta 1815, děti: Jan 1840, Anna 1849.
  (Dobytek: 1 kobyla, 2 krávy, 1 vepř)
  č.28 Jan Holubec 1823, rolník, ž. Anna 1828, děti: Jan 19. 6. 1852, Josef 2. 8. 1855, Rozina 1849
  Pavel Holubec 1829, nádeník, svob. (v Uhrách), Josef Holubec 30. 7. 1837, Tomáš Holubec 15. 8. 1840, Marina Holubcová 1834.
  Anna Holubcová 1807, nevlastní matka majitele.
  (Dobytek Jana Holubce: 2 krávy, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.29 "U Miků"
  Jiří Trčálek 29. 9. 1805, rolník, ž. Kateřina 1830, děti: Pavel 4. 6. 1833, Jan 9. 6. 1837, Anna 1840, Kateřina 1845.
  Rozálie Mikušová 23. 3. 1853, dc. Kateřiny Mikušové.
  (Dobytek Jiřího Trčálka: 3 krávy, 2 jalovice, 5 ovcí, 1 vepř)
  č.30 "U Miků"
  Pavel Šťastný 1806, rolník, ž. Kateřina, roz. Trčálková, 1800, děti: Jan 26. 3. 1835, Pavel 30. 4. 1841, Anna 1837.
  Josef Šťastný 1829, pomocník v zemědělství, ž. Marina 1831, dcera Anna 1850.
  (Dobytek Pavla Šťastného: 3 krávy, 2 jalovice, 7 ovcí, 1 vepř)
  č.31 Josef Šimek, ž. Mariana, děti: Pavel,Veronika (všichni příslušní do Lhoty u Vsetína
  (Dobytek Josefa Šimka: 5 ovcí, 3 kozy, 1 vepř)
  č.32 (majitel Jan Řezníček - pronajato)
  č.33 (paseka)
  Jan Vávra 1820, rolník, ž. Marina 1830, s. Jan 15. 6. 1854
  Veronika Bravencová, dcera Martina Bravence, nádenice, 1845,
  dcery po Kateřině Bravencové: Kateřina 1826, Anna 1834
  (Dobytek Jana Vávry: 1 kráva, 1 vepř)
  č.34 "U Bogarů"
  Pavel Talaš 25. 8. 1814, ž. Anna 1816, dcera Mariana 1847 syn z 1. manželství Anny: Martin Fojtů 10. 5. 1834, voják pluku arcivévody Karla
  (Dobytek: 3 krávy, 2 jalovice, 7 ovcí, 1 vepř)
  Čeledín Pavel Škývara z Leskovce 18. 8. 1837, pasačka krav Veronika Vychopňová z Leskovce 15. 12. 1846
  č.35 Martin Fojtů 29. 12. 1808, rolník, ž. Rozina 1826, děti: Martin 20. 3. 1830, Jan 7. 8. 1835 voják u válečného námořnictva, Pavel 4. 5. 1850, Josef 15. 8. 1855, Anna 1852
  (Dobytek: 1 kráva, 1 koza, 1 vepř)
  č.36 Tomáš Vacula 1824, rolník, ž. Anna 1826, děti: Pavel 1844, Jan 23. 5. 1847, Veronika 1855.
  Martin Vacula 1. 11. 1831, syn Martina Vaculy, nádeník, dcera Kateřina 1836, nádenice.
  Rozina Fojtů 1816, nádenice, její dcera Veronika 1834, nádenice.
  (Dobytek Tomáše Vacule: 1 kráva, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.37 Pavel Srněnský 14. 2. 1827, rolník, ž. Mariana 1825, děti: Martin 16. 5. 1844, Pavel 6. 5. 1853, Tomáš 8. 9. 1856.
  Rozina Srněnská 1840, dc. po Marianě Srněnské.
  (Dobytek: 2 krávy, 6 ovcí, 1 vepř)
  Pasačka krav Kateřina Šťastná z Leskovce.
  č.38 Pavel Michalík 1816, rolník, ž. Johana 1819, děti: Josef 18. 9. 1853, Rozina 1840, Marina 1843, Kateřina 1845, Johana 1849, Veronika 1851.
  Kateřina Srněnská, vdova po Janu Srněnském 1810, nádenice, její dcery: Rozina 1836, Anna 1841.
  (Dobytek Pavla Michalíka: 2 voli, 1 vepř)
  č.39 Pavel Mazáč 18. 1. 1837, svob., rolník,syn Martina Mazáče a Kateřiny Fojtové
  jeho sourozenci: Josef Mazáč 3. 3. 1833 - voják u kyrysníků, Jan Mazáč 29. 3. 1845, Jiří Mazáč 22. 5. 1848, Anna Mazáčová 1842, Veronika 1850.
  Děti po Marině Mazáčové: Jan 17. 2. 1839, nádeník, Tomáš 31. 8. 1840, Anna 1842.
  (Dobytek Pavla Mazáče: 1 kráva)
  Pomocnice Anna Zgarbová, vdova, příslušná do Lhoty.
  č.40 "Kudlovský"
  Martin Šimek 5. 3. 1807, rolník, ž. Kateřina roz. Fojtová, 1808, děti: Jan 2. 9. 1830, Pavel 6. 3. 1834, Martin 29. 1. 1839, Tomáš 23. 9. 1844, Josef 8. 7. 1848.
  (Dobytek: 2 krávy, 5 ovcí, 1 vepř)
  č.41 Jiří Závodný 10. 2. 1834, rolník, ž. Terezie 1832, dcery: Marina 1853, Kateřina 1856
  Jiří Závodný 1808, pomocník v zemědělství, ž. Anna 1829, děti: Jan 5. 6. 1840, Pavel 22. 2. 1849, Tomáš 10. 1. 1854, Veronika 1844.
  Babička majitele: Kateřina Srněnská 1793, vdova.
  (Dobytek Jiřího Závodného: 4 krávy, 10 ovcí, 1 vepř)
  č.42 Jan Šťastný 12. 5. 1835, rolník, svob.,
  jeho rodiče: Pavel Šťastný 1813, ž. Mariana, roz. Slovenčáková, 1819, děti: Pavel 1841, Martin 20. 12. 1843, Josef 1846, Anna 8. 9. 1839, Mariana 1849.
  (Dobytek Jana Šťastného: 1 kráva, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.43 "U Holáňů"
  Jan Kotrla 5. 5. 1795, rolník, vdovec, děti: Štěpán 1. 12. 1829, Eva 1841, Veronika 1845.
  (Dobytek: 2 krávy, 2 jalovice, 10 ovcí, 1 vepř)
  č.44 paseka "U Krošenků"
  Jiří Fojtů 10. 1. 1808,rolník, ž. Anna, roz. Ondrušová 1807, děti: Josef 7. 7. 1841, Jan 20. 4. 1847, Rozina 1833, Anna 1850, Eva 25. 4.1853.
  dcera Roziny Fojtové: Anna 7. 6. 1855.
  (Dobytek: 2 krávy, 1 jalovice, 8 ovcí, 1 vepř)
  č.45 paseka
  Pavel Januš, rolník, 1. 2. 1831, ž. Anna 1839, dcera Rozina 1856
  Josef Fojtů 1801,pomocník v zemědělství, ž. Rozina 1809,
  bratr Josefa: Martin Fojtů 1803,pomocník v zemědělství.
  (Dobytek Pavla Januše: 3 krávy, 1 jalovice, 10 ovcí, 1 vepř)
  Děvečka Pavlína Gajdošová z Halenkova 17. 4. 1834.
  č.46 Tomáš Mazáč 4. 12. 1799, rolník, ž. Kateřina 1815, děti: Tomáš 19. 10. 1837, Martin 20. 7. 1840, Jan 2. 6. 1843, Kateřina 1830.
  (Dobytek Tomáše Mazáče: 3 krávy, 1 vepř)
  č.47 Martin Bravenec 1814, rolník, ž. Anna roz. Trlicová 1813, děti: Martin 30. 10. 1838, Josef 9. 1. 1846.
  (Dobytek: 1 kráva, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.48 Pavel Michalík, rolník, 1. 6. 1813, ž. Zuzana 1823, děti: Jan 16. 2. 1847, Anna 1836.
  (Dobytek: 2 krávy, 1 vepř)
  č.49 Pavel Trlica 14. 6. 1817, rolník, ž. Marina 1818, děti: Jan 30. 3. 1853, Pavel 2. 12. 1856, Anna 1837, Veronika 1847,
  děti po Rozině Trlicové: Pavel 28. 3. 1821, Martin 1. 1. 1830, Jan 29. 8. 1833, Kateřina 1836.
  (Dobytek Pavla Trlice: 1 kráva, 1jalovice, 1 vepř)
  č.50 pusté místo - majitel Tomáš Fojtů č. 13
  č.51 Jiří Šimek 24. 2. 1826, domkař, ž. Anna 1827, s. Pavel 14. 5. 1851,
  matka majitele: Kateřina Trlicová, vdova po Janu Trlicovi, 1796, pomocnice v zemědělství.
  č.52 Rozina Machačová 1826, svob., domkařka
  č.53 "Vrchovjan"
  Jan Fojtů 1816, rolník, ž. Anna 1823, děti: Pavel 7. 6. 1844, Jan 14. 5. 1850, Martin 3. 4. 1853, Tomáš 12. 6. 1857. Kateřina 1841, Mariana 1848
  děti po Josefovi Fojtů: Tomáš 31. 7. 1832, Anna 1824, Marina 1821, Rozina 1829 (všichni nádeníci)
  (Dobytek Jana Fojtů: 2 voli, 1 koza, 1 vepř)
  č.54 "Vrchovjan"
  Tomáš Fojtů 7. 10. 1833, rolník, svob.
  Jan Srněnský 1814, pomocník v zemědělství, ž. Margareta 1804, děti: Jan Fojtů 3. 1. 1836, t. č. voják u pluku ženistů, Martin Srněnský 1. 11. 1837, Pavel Srněnský 19. 11. 1842, Anna Fojtů 1827, její syn Pavel 1. 8. 1855.
  (Dobytek Tomáše Fojtů: 3 krávy, 2 jalovice, 1 vepř)
  č.55 pusté místo - majetek obce Ústí
  č.56 paseka
  Pavel Fojtů 10. 3. 1810, rolník, ž. Anna 1812, děti: Josef 9. 6. 1834, Pavel 9. 2. 1851, Jan 9. 2. 1851, Eva 1837, Kateřina 1840. Rozina Vlhová 1843, dcera po Kateřina Vlhové.
  Marina Fojtů a Anna Fojtů, dvojčata 14. 5. 1833, dcery po Justině Fojtů.
  (Dobytek Pavla Fojtů: 2 krávy, 4 ovce, 1 vepř)
  č.57 Martin Kotrla, 1822, rolník, ž. Anna 1823, děti Jan 16. 10. 1844, Pavel 29. 10. 1847, Veronika 5. 6. 1851, Kateřina 25. 12. 1854, Anna 15. 6. 1857.
  Rozina Fojtů, dcera po Štěpánovi Fojtů 1837, pomocnice v zemědělství.
  Dobytek Martina Fojtů: 2 krávy, 1 jalovice)
  č.58 Pavel Mucala 21. 12. 1851, rolník, ž. Rozina 1822, dcery: Anna 1844, Veronika 1846, Mariana 1850.
  bratr hospodáře Jan Mucala 20. 5. 1830, voják u pěchoty.
  (Dobytek Jana Mucaly: 2 krávy, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.59 "Vrchovjan"
  Pavel Fojtů 10. 1. 1826, domkař, ž. Anna 1828, dcery Kateřina 1849, Rozina 7. 12. 1853, Anna 19. 4. 1855,
  sourozenci hospodáře: Tomáš Fojtů 30. 10. 1831, Josef Fojtů 15. 1. 1834, Anna Fojtů 1838.
  (Dobytek Pavla Fojtů: 1 kráva, 1 vepř)
  Pomocník Josef Hlavatík ze Vsetína.
  č.60 pusté místo - majetek Anny Bravencové
  č.61 Jan Holubec 7. 1. 1812, rolník, ž. Kateřina roz. Hrtáňová,1814, děti: Jan 27. 3. 1836, Martin 26. 12. 1841, Tomáš 17. 10. 1854, Veronika 1850,
  švagr majitele: Martin Hrtáň 1799, pomocník v zemědělství,
  bratr majitele: Štěpán Holubec 1810,nádeník, ž. Rozina 1820, děti: Pavel 17. 1. 1835 voják, Mariana 1833, Anna 1842, Kateřina 1850.
  (Dobytek Jana Holubce: 3 krávy, 2 voli, 4 ovce, 1 vepř)
  Děvečka: Kateřina Škývarová z Leskovce 7. 8. 1834.
  č.62 Jan Trlica rolník, 20. 2. 1830, voják u polního dělostřelectva.
  Eva Trlicová, vdova, 1806, její syn Pavel 29. 3. 1841,
  dcera po Janu Trlicovi: Kateřina Trlicová, nádenice, 1822 a její děti: Jan 14. 5. 1843 a Rozina 1841,
  dcera po Janu Trlicovi: Anna Trlicová, nádenice, 1824 a její
  dcera Anna 1851,
  další dcery po Janu Trlicovi: Eva 1827,nádenice, Veronika 1833, Marina 1835 (obě poslední nádenice v Uhrách)
  (Dobytek Jana Trlice: 1 kráva, 1 jalovice)
  č.63 pila
  Martin Trlica, majitel pily, 1813, ž. Kateřina 1830, dcery: Anna 13. 6. 1946, Veronika 11. 11. 1849, Rozina 10. 5. 1851, Kateřina 13. 11. 1853, Mariana 12. 6. 1856.
  (Dobytek: 1 kráva, 1 vepř)
  č.64 Tomáš Talaš 11. 5. 1817, domkař, nádeník, svob.
  Mariana Bělíčková 1815, nádenice, svob.
  (Dobytek Mariany Bělíčkové: 4 ovce)
  č.65 Jan Trlica 1830, rolník,ž. Kateřina 1829, dcera Anna 19. 5. 1855
  (DObytek: 2 krávy, 1 vepř)
  č.66 Jan Holubec 1829, rolník, ž. Anna 1830, dcera Mariana 1855
  Pavel Holubec 18. 5. 1835, pomocník v zemědělství a jeho sourozenci: Tomáš 30. 11. 1838, Jiří 11. 9. 1843, Veronika 1850, Anna 1852
  Rozina Holubcová 1820, vdova po Pavlu Holubcovi a její syn Martin Mucala 1843
  (Dobytek: 2 krávy, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.67 Pavel Trlica 1806, rolník, ž. Rozina 1817, děti: Pavel 14. 4. 1843, Marina 1850
  Martin Trlica 1814, pomocník v zemědělství, jeho sestra Eva Trlicová 1824, pomocnice v zemědělství, sestra Rozina Trlicová 1820, pomocnice v zemědělství a její syn Jan 1849,
  syn po Anně Trlicové: Jan Trlica 11. 6. 1837
  (Dobytek Pavla Trlice: 3 krávy, 1 vepř)
  č.68 Jiří Fojtů 29. 11. 1803, rolník, ž. Mariana 1806,dcery: Anna 1833, Kateřina 1838,
  bratr hospodáře Jan Fojtů 23. 5. 1811, nádeník v Uhrách.
  (Dobytek Jiřího Fojtů: 1 kráva, 1 vůl, 1 jalovice, 1 vepř)
  č.69 Tomáš Trlica 7. 11. 1804, rolník, ž. Rozina 1810, děti: Pavel 24. 4. 1846, Mariana 1835, Kateřina 1839, Eva 1841, Anna 1849 (první tři dcery pomocnice v zemědělství).
  (Dobytek: 2 krávy, 2 jalovice, 1 vepř)
  č.70 Pavel Bravenec 21. 2. 1815, ž. Anna 1830, děti: Pavel 11. 12. 1839, Anna 1837, Veronika 1842, Mariana 1857.
  Kateřina Mazáčová 1801, pomocnice v zemědělství.
  Bratr majitele Jiří Bravenec 18. 3. 1825, voják.
  (Dobytek Pavla Bravence: 2 krávy, 1 jalovice)

  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017