www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Z kroniky obce 1945-1995

  1945

    - 4. 5. předsedou prozatímního národního výboru ustanoven Antonín Šimara č. 5.
    - 12. 5. volba místního národního výboru na schůzi občanů na hřišti u zbrojnice. Předsedou zvolen Bedřich Čurda.
    - 16. 5. partyzáni ze Vsetína v čele s Jaroslavem Palou dosadili za předsedu MNV Jana Šimaru č. 9.
    - zahájeno pálení dřevěného uhlí pod Strčkem v 5 retortách - z pražců znehodnocených Němci - pálení uhlí potrvalo do dubna 1947.
    - červen do Valtrovic a do Frélichova u Mikulova v pohraničí odcházejí rodiny Jana Šťastného, J. Vozihnoje, J. Zmrhala, J. Trčálka, J. Chromčáka, J. Piskláka, vdova Františka Kudelová.
    - 15. 7. na hřišti nová volba do MNV, předsedou zvolen František Polášek.

  1946

    - únor 1946, po lednových mrazech přišla náhlá obleva počátkem února. Ledové kry způsobily záplavy. Voda vystoupila až ke zbrojnici, kry potrhaly jez u Bogárů na Senici a na Bečvě byl rozbořen most v Janové.
    - 6. 5. volby do ústavodárného národního shromáždění. Z 311 hlasů bylo odevzdáno 130 pro KSČ, 90 pro čs. stranu národně socialistickou, 62 pro čs. stranu sociálně demokratickou, 27 pro čs. stranu lidovou. Dle výsledku voleb bylo upraveno složení MNV, jehož předsedou se stal František Polášek.
    - listopad 1946 - zahájení stavby provizorního dřevěného mostu, již třetího v pořadí od zničení původního železného mostu ustupujícími Němci. Stavba tohoto dřevěného mostu byla ukončena na jaře 1947.
    - v létě 1947 odcházejí do obcí v okolí Šumperka se svými rodinami další občané: J. Papež, Josef Kašpar, Martin Jančálek, Boh. Šimek, J. Tatalák, J. Vacula, Josef Hrtáň, Jan Trčálek (Težák), Josef Vávra. Celkem se vystěhovalo do pohraničí 18 rodin, čítajících 65 osob. 1946. Necelé dvě desítky osob se později vrátily.
    - firma J. Macík ze Vsetína instaluje místní rozhlas.


  1947

    - 1. 5. odhalení pamětní desky Ladislavu Poláškovi v budově školy.
    - stará dílna na cementové zboží byla zbořena, majitelem Josefem byla postavena nová, prostornější.
    - Karel Trčálek zřizuje v Ústí v domě č. 75 řeznictví a uzenářství.
  Na veřejném cvičení Sokola v Leskovci 10.8.1947, zleva Jan Šrámek, Josef Blažek, Jaroslav Blažek, Boh.Valigura, Josef Trlica č.78, Karel Trčálek č.73, Jan Zbranek.


  Dorostenky z Ústí na veřejném cvičení Sokola v Leskovci: Eliška Šimarová, Jitka Čurdová, Jindřiška Vránová, Dáša Hlubíková, Alena Štachová, 10.8.1947.


  Žáci z Ústí na veřejném cvičení Sokola v Leskovci 10.8.1947, dole zleva: Miroslav Mikuš a Ivan Šimara, 2.řada: Svatopluk Šimara, Antonín Šimara, Jan Mikuš, 3.řada: Luboš Šimara, Jaroslav Šimara, Radomír Šimara a cvičitel Jan Šimara.

  1948

    - březen 1948 po únorových událostech zahajuje akční výbor tzv. očistu všech složek veřejného života. Z MNV bylo odvoláno několik členů, z jednoty Sokola v Ústí bylo vyloučeno 12 členů.
    - 27. 5. občané zasílají ze svého shromáždění v hostinci u Kašparů pozdravný telegram presidentu dr. E. Benešovi při příležitosti jeho 64. narozenin.
    - 30. 5. ve volbách do národního shromáždění z 290 voličů 269 hlasovalo pro jednotnou kandidátku Národní fronty, 21 občanů odevzdalo bílé lístky jako výraz nesouhlasu.


  1949

    - 8. 5. odhalení pomníku obětem německé okupace, autorem pomníku byl sochař Jan Mlýnek ze Vsetína.
    - 1. 12. obchod Miloše Hrušky byl začleněndo spotřebního družstva Jednota.
  Odhalení pomníku obětí 2.světové války 8.5.1949, vlevo v popředí Marie Šimarová č.5, za ní Jindřiška Vránová č.121, vpravo v popředí Anděla Trlicová č.84, za ní Alena Štachová č.23, Antonín Šimara a Josef Trlica č.16.


  1950

    - 1. 1. zrušena Hovořákova pila u leskovecké zastávky. Pila byla zřízena r. 1942.
    - 1. 12. ustaven přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva, již předtím byly 20. a 21. listopadu rozorány meze na pronajímaných obecních pozemcích na Horních Výpustách. Přípravný výbor řídil družstvo až do voleb řádných orgánů v r. 1952.
    - při kontrola na Mýtě zjištěno, že tímto místem projede za hodinu 40 motorových vozidel.
    - 1. 9. zrušena poštovna v Ústí. Byla zřízena r. 1898 a posledních 25 let ji vedla majitelka hostince Vincencie Trlicová - Kollerová. Doručování dopisů převzal v r. 1950 poštovní úřad ve Vsetíně.
    - v obci jsou tito živnostníci: 3 stolaři, 1 kolář, 1 obuvník, 2 krejčí, 1 kovář, 1 sedlář, 1 mlynář, 1 holič, 2 hostinští, 1 obchodník, 1 trafikantka. Tzv. socialistický sektor zastupovala prodejna jednoty a Masna. Sedm majitelů koní se příležitostně zabývalo povoznictvím, jeden z nich měl také nákladní automobil. V obci bylo 5 osobních aut a několik motocyklů. Výrobna cementového zboží byla znárodněna, zaměřila se na výrobu cementových rour tzv. studňáků. Zbylé soukromé živnosti byly zrušeny v roce 1953.
    - 22. 6. reorganizace MNV, předsedou jmenován Antonín Fojt.
    - 13. 6. vykolejil nákladní vlak u zastávky Leskovec, několik vagonů bylo zcela zničeno, jiné převráceny.
  Celkový pohled na Ústí směrem ke Vsetínu, asi 1950.


  Pohled na Ústí (v pozadí Janová), asi 1950.

  1951

    - 15. 1. otevřena v Ústí mateřská škola, na kterou bylo zapsáno 15 dětí. První učitelkou byla Milena Šolková a po ní Růžena Machálková. Pro malý zájem byla škola v r. 1952 přechodně uzavřena.
    - v jednotě Sokol ustaven odbor ledního hokeje a odbor stolního tenisu, nově volení funkcionáři jednoty však odmítají převzetí funkcí
    - JZD má 50 členů, předsedou je Jan Mikuš č. 46.
    - 23. 8. zrušen Čurdův mlýn č. 14.
    - 1. 12. zrušen bývalý Trlicův později Kollerův hostinec, který byl po znárodnění 1. 1. 1951 ve správě Komunálního podniku města Vsetína.
    - zavedena umělá inseminace skotu.
    - do obce několikrát zavítalo putovní kino, které promítalo v sále hostince u Kašparů.

  1952

    - od 1. 1. zřízena v Ústí venkovní odbočka Sboru národní bezpečnosti okrsku Vsetín. Kancelář byla umístěna ve škole.
    - občané Jindřich Koller a Jindřich Weber byli prohlášeni za venkovské boháče. Nedostávali potravinové lístky a byli vystaveni další politické perzekuci poúnorového režimu. Obhajoba postižených nebyla vzata v úvahu.
    - připravuje se scelování pozemků v rámci hospodářsko technických úprav. Rozorávají se meze, ovocné stromy jsou bezohledně káceny. Nečlenům JZD je přes jejich odpor určována k hospodaření půda na vzdálených místech.
    - rodiče musí poprvé podat písemno žádost, aby jejich děti mohly navštěvovat vyučování náboženství.


  1953

    - 7. 4. otevřen žňový útulek, který byl v provozu do 30. 11.
    - 28. 5. stát přejímá obecní lesy.
    - 30. 5.měnová reforma, kterou byli postiženi zejména starší lidé, kteří si střádali na důchod.
    - probíhá stavba kravína a drůbežárny JZD.
    - místní jednota Čs. svazu hasičstva přejmenována na místní požární jednotu.
    - veřejná obecní knihovna přestěhována do domu k Hučíkům č. 58, dlouholetým knihovníkem je Ladislav Šrámek.
  Memoriál Bohumila Kubíka, září 1953.


  1954

    - 15. 5. 1954 ustavena základní organizace Československého Červeného kříže.
    - volby do národních výborů, 25. 5. 1954 byl předsedou MNV zvolen Bedřich Čurda.
  Výmlat v JZD Ústí, 1954.


  1955

    - počátkem ledna byly zřízeny na křižovatce silnice s dráhou do Velkých Karlovic závory.
    - pro nesplnění povinné dodávky zemědělských produktů byl odsouzen rolník Pavel Kratina. Dodatečně se však zjistilo, že byl odsouzen neprávem, neboť dodávky mu byly stanoveny omylem.
    - počátkem roku se přihlásilo několik občanů za členy kremačního hnutí a 26. března byl ustaven odbor Společnosti přátel žehu.
    - srpen při sklizni obilí na polích JZD byl poprvé použit kombajn, předsedou JZD se stává Antonín Labaj č. 10.
  Školní výlet 3.-5. ročníku do Moravského Krasu, 1955.


  Práce na polích JZD, asi 1955.


  Žňový útulek 1955, dole zleva: Pavel Srněnský, Věra Zbranková, Marcela Trlicová, Slávka Šimarová, Zlata Janišová, stojící 1.řada: Janek Trlica, Pavel Kašpar, Jana Holubcová, Eva Trčálková, H.Trčálková, Janek Trčálek, stojící zadní řada: Vilma Šimková, Věra Plachtovičová, Líba Zbranková, Pavla Trčálková, vychovatelka Vlasta Mikušová.


  1957

    - 24. 5. předsedou MNV zvolen Antonín Labaj.
    - dělníci z Ústí pracující ve Vsetíně dostávají v létě dovolenou s poznámkou, že do zaměstnání mohou nastoupit, až jejich rodiče podepíší přihlášky do JZD. Pod nátlakem tak učinili 18. září první tři výkonní zemědělci a po nich další. Dne 25. září se konala ustavující schůze JZD, které přijalo vzorové stanovy. Družstvo mělo tehdy 122 ha zemědělské půdy, z toho 79 ha půdy orné. Družstvo mělo po rozšíření 10 koní, 52 kusů skotu, z toho 30 dojnic, 44 vepřů a 234 slepic.
    - 19. září započata stavba čekárny u zastávky na dráze do Velkých Karlovic.
    - místní národní výbor zakoupil televizní přijímač, který byl umístěn v úřadovně MNV. Do konce roku 1957 měli televizory občané v domech č. 111, 79, 81 a 82.
  Železniční zastávka Leskovec (nyní Ústí), vítání vlaku se sovětskou vládní delegací, 1957.


  1958

    - po odstoupivším Antonínu Labajovi předsedou JZD zvolen Pavel Trčálek č. 29.
    - rozšiřování silnice vedoucí přes obec do Leskovce, začátek prací na elektrifikaci trati Hranice - Horní Lideč v úseku Ústí.
    - občané vlastní 7 osobních aut, 14 motocyklů, 5 motocyklů Pionýr, 2 mopedy.
  Průvod obcí při kácení máje, 1958.


  Průvod obcí při kácení máje, 1958.


  Požárnické družstvo dorostenců Ústí na soutěži v Leskovci, asi 1958.


  Hokejové družstvo 1958: brankář Jiří Kašpar, obránci: Radomír Šimara, Lubomír Šimara, Svatopluk Šimara, Bohumil Fojt, útočníci: Miloslav Kurtin, Antonín Šimara, Jaroslav Trčálek, Zdeněk Trčálek, Ladislav Studeník, Bohumil Valigura.


  1960

    - 17. 1. započata stavba měnírny proudu ČSD pro elektrifikaci železnice na Výpustě, dokončena v srpnu 1961.
    - 15. 2. započato se stavbou betonového mostu přes Bečvu,do provozu byl dán 28. 4. 1961.
    - v září započato s navážkou nové silnice do Velkých Karlovic, provoz na ní byl zahájen 28. 1. 1961.
    - 24. 6. předsedou MNV zvolen Jaromír Benada.
  Žáci 1.třídy národní školy Ústí, školní rok 1960/1961.


  1961

    - výstavba sportoviště včetně šaten na Čtvrtce u hřbitova.
  Zahájení výstavby šaten na hřišti, foto M.Kurtin, 1961.


  Družstvo volejbalu, stojící zleva: Radomír Šimara č.9, Ivan Šimara č.9, Slavomír Hanák č.92, Zdeněk Trčálek č.96, sedící: Jan Srněnský č.15, Miloslav Kurtin č.69, Jan Fojt č.30, Svatopluk Šimara č.9, 1961.


  1962

    - zahájena stavba prodejny Jednoty.
  Zahájení provozu na novém mostě přes Bečvu, 1963.


  1964

    - 7. 7. 1964 předsedou MNV zvolen Gustav Hnátek.
  Žáci 1.třídy národní školy s ředitelkou Františkou Hruškovou, 1964/1965.


  Źáci 2.třídy národní školy s učitelkou Naděždou Vychopňovou-Hlubíkovou, 1964/1965.

  1967

    - po rezignaci Gustava Hnátka 27. 12. 1968 byl zvolen předsedou MNV Jan Zdráhal.
    - studentka Věra Weberová z Ústí zvolena v Praze za Miss majáles 1966 a umístila se jako 2. v soutěži Dívka 1966. O rok později byla zvolena Miss economia 67.

  1971

    - 21. 12. předsedou MNV zvolen Pavel Hrtáň.
    - výstavba kanalizace v horní části obce.


  1972

    - 6. 5. usnesení členské schůze JZD Ústí o sloučení s JZD Hovězí. Sloučené JZD přijalo název Vsacko a později po sloučení s dalšími družstvy název Horní Vsacko se sídlem v Hovězí.
  Silnice u domu č.2 zatopená vodou ze Senice, 1972.


  Objekty JZD v Ústí při povodni 1972.


  Hokejové mužstvo Ústí v r.1972, dolní řada zleva: Miroslav Srněnský, Pavel Srněnský, Jan Srněnský, Stanislav Pisklák, Jiří Surovec, stojící: Josef Trlica, Zdeněk Šimara-Bob, Antonín Trčálek, Lubomír Šimara, Zdeněk Smilek, Jiří Hnátek, Ladislav Kratochvíl.

  1975

    - s účinností od 1. ledna 1975 byla obec Ústí integrována k městu Vsetínu jako jeho místní část.
    - dokončení výstavby místní komunikace ve stavebním obvodu Čtvrtka, která byla zahájena v roce 1973.


  1979

    - s účinností od 1. září byla zrušena neúplná základní devítiletá škola v Ústí a žáci přecházejí do základní devítileté školy ve Vsetíně - náměstí Osvobození.
  Železniční havárie cisteren s nebezpečným obsahem v Ústí v březnu 1979
  uspíšila stavbu vodovodu.


  Oslavy 60 let požární ochrany v Ústí, 1.8.1981.


  Vánoční besídka v roce 1984, foto Jan Srněnský.


  Oblíbená "Bílá stopa" milovníků běžek, 1985.


  Mužstvo kopané jako nováček v mistrovské soutěži, 1985.


  Hráči kopané a funkcionáři před prvním zápasem na hřišti u nádraží,
  podzim 1988, foto Jan Srněnský.


  Lehkoatletické závody dětí, květen 1989.

  1991

    - na podzim vytvořili občané Josef Hrtáň č. 52, Jan Srněnský č. 15 a Zdeněk Trčálek č. 12 přípravný výbor k opětnému osamostatnění obce. Pod petici požadující osamostatnění obce připojilo podpisy 90 % voličů.

  1992

    - 1. 1. se obec po 17 letech Ústí opět osamostatnila.
    - 1. 3. první zasedání obecního zastupitelstva v klubovně na hřišti, starostou zvolen Josef Hrtáň č. 52 a jeho zástupcem ing. Zdeněk Trčálek č. 12.
    - provedení rekonstrukce mateřské školy pro umístění obecního úřadu.
    - rekonstrukce klubovny na "Sokol-klub".

  1993

    - dokončení vodovodu.
    - přemostění potoka v Dlúhém.


  1994

    - 1. 12. nové obecní zastupitelstvo zvolilo starostou Jana Srněnského č. 15 a zástupcem starosty Josefa Hrtáně č. 52
  Josef Hrtáň předává funkci starosty Janu Srněnskému, 1.12.1994.


  Ustavující schůze obecního zastupitelstva 1.12.1994.

   

   

   

  Ústí - obrázky z dějin naší obce

  Autor:Ladislav Baletka, 1995
  Fotografie:kronika obce Ústí, fotoarchiv Státního okresního archivu ve Vsetíně,
  Miroslav Langer, Miloslav Kurtin, Jan Srněnský
  Redakční rada:Jan Srněnský (předseda), Dr.Ladislav Baletka, Josef Hrtáň, ing.Zdeněk Trčálek
  Pro web upravil:Tomáš Holubec, 2002

   


  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017