www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Vladimír Rolinc

  Přehled držitelů usedlostí v Ústí (1644-1807)

  Následující přehled umožňuje zjistit držitele jednotlivých usedlostí z doby před zavedením číslování domů v r. 1771. Přehled je uspořádán chronologicky dle těchto dokumentů:

  1644 - Soupis poddaných vsetínského panství (Moravský zemský archiv Brno)
  1657 - urbář vsetínského panství (případně 1.lánová visitace z roku 1657), (Zemský archiv Opava)
  1666 - popis vsetínského panství (Zemský archiv Opava)
  1670 - druhá lánová visitace (Moravský zemský archiv Brno)
  1749 - 1754 - rektifikace lánových rejstříků (Moravský zemský archiv Brno)
  1775 - urbariální fasse (Moravský zemský archiv Brno)
  1807 - robotní seznam (Zemský archiv Opava)

  Urbariální fasse z roku 1775 uvádí domy, které vznikly na původních usedlostech v souvislosti s jejich postupným dělením, jména manželek jednotlivých držitelů usedlostí jsou uvedena dle matrik vsetínské fary.

  1.Fojtství    
   1644   Martin Fojt
   1657   Jan Fojt
   1666   Jan Fojt a Zuzana
   1670   Jan Fojt
   1749 - 1754   Jan Fojt a Kateřina, 50 měřic
   1775  čp.21Martin Fojtů
      čp.22Jiří Fojtů
      čp.20Jan Fojtů
   1807  čp.21Jan Fojtů a Tomáš Fojtů
      čp.57Štěpán Fojtů
      čp.22Jan Fojtů
      čp.20Jiří Fojtů, Matěj Fojtů a Pavel Mucala
        
  2.1644   Jan Stoják
   1657   Jan Stoják (v 1.lánové visitaci z roku 1657 uveden Jiří Stoják)
   1666   Jiří Stoják a Anna
   1670   Jiří Vašků a Anna
   1749 - 1754   Martin Hrtáň a Anna, 50 měřic
   1775  čp.23Martin Trlica
      čp.24 
      čp.25Jan Hrtáň
   1807  čp.23Josef Trlica
      čp.24Martin Holubec
      čp.25Martin Hrtáň
        
  3.1644   Martin Hanáček a Michal Pečenka
   1657   Martin Hanáček (v 1. lánové visitaci z roku 1657 uveden Michal Pečenka)
   1666   Václav Zavrtal
   1670   Václav Zavrtal
   1749 - 1754   Jiří Holubec a Kateřina, 40 měřic
   1775  čp.26Jan Fojtů
      čp.27Matěj Holubec
      čp.28Václav Holubec
   1807  čp.26Jan Fojtů
      čp.27Martin Holubec
      čp.28Jan Holubec
        
  4.1644   Václav Dobšů
   1657   Václav Dobšů a Zuzana (v 1.lánové visitaci z roku 1657 uveden Václav Vaša)
   1666   Jan Palík a Dorota
   1670   Jiří Rubačík
   1749 - 1754   Mikuláš Trlica a Rozina, 30 měřic
   1775  čp.29Matěj Trlica
      čp.30Pavel Trčálek
      čp.37vdova Srněnská
      čp.38Matěj Srněnský
   1807  čp.29Jan Trlica
      čp.30Pavel Trčálek
      čp.37Jan Srněnský
      čp.38Matěj Srněnský
        
  5.1644   Mikuláš Juračík
   1657   Tomáš Muchů a Dorota
   1666   Jan Machálek a Kateřina
   1670   Jan Machálek a Kateřina
   1749 - 1754   Martin Výchopeň a Rozina, 28 měřic
   1775  čp.31Jiří Výchopeň
      čp.34Jiří Bogar
      čp.49 
   1807  čp.31Jan Výchopeň
      čp.34Martin Talaš
      čp.49Jan Trlica
      čp.49Josef Mikuš
        
  6.1644   Václav Marek
   1657   Václav Marek
   1666   Mikuláš Holáň a Kateřina
   1670   Jan Trlica (dne 1.ledna 1728 zakoupil usedlost do vlastnictví Václav Trlica)
   1749 - 1754   Martin Trlica, 41 měřic
   1775  čp.1Pavel Trlica
      čp.2Jiří Trlica
      čp.3Jan Trlica
   1807  čp.1Václav Trlica
      čp.2Jiří Trlica
      čp.3Jan Trlica
        
  7.1644   Martin Ficů a Kateřina
   1657   Martin Fučík a Kateřina
   1666   Martin Fučík a Kateřina
   1749 - 1754   Jan Fučík, 16 měřic
   1775  čp.5Pavel Mazáč
      čp.39Jan Večeřa
      čp.40Josef Kučera
      čp.46Mikuláš Mazáč
   1807  čp.5Pavel Mazáč
      čp.39Jan Mazáč
      čp.40Josef Kučera
      čp.46Jiří Mazáč
        
  8.1644   Mikuláš Fojtů a Zuzana
   1657   Mikuláš Fojtů jinak Dobeš
   1666   Mikuláš Dobeš a Zuzana
   1670   Martin Trličík
   1749 - 1754   Martin Štefan a Rozina, 16 měřic
   1775  čp.6Martin Kobza
      čp.18 
      čp.19Matěj Opršal
      čp.48 
   1807  čp.6Jan Kobza
      čp.18Jiří Opršal
      čp.19 
      čp.48Martin Opršal
        
  9.1644   Jiří Dobšů a Dorota
   1657   Jiří Dobšů a Dorota
   1666   Jiří Janků a Dorota
   1670   Václav Trčálek a Anna
   1749 - 1754   Jan Trčálek a Zuzana, 16 měřic
   1775  čp.9Jan Trčálek
      čp.10Jan Trčálek
      čp.31 
   1807  čp.9Jan Trčálek
      čp.10Jan Trčálek
      čp.31Jan Trlica
        
  10.1644   Václav Trusina a Kateřina
   1657   Jan Holub a Mariana
   1666   Jan Holubec a Mariana
   1749 - 1754   Jan Holubec a Margareta, 25 měřic
   1775  čp.11Matěj Bravenec a Jiří Trčálek
      čp.43Jiří Holubec
      čp.47 
   1807  čp.11Martin Bravenec, Jiří Trčálek a Pavel Bravenec
      čp.43Jiří Holubec
      čp.47Matěj Bravenec
        
  11.1644   Daněk Mrva a Zuzana
   1657   Václav Mrva a Zuzana
   1666   Václav Daněk jinak Mrva a Zuzana, Jiří Daněk a Anna
   1670   Jan Daňků jinak Brhel a Anna
   1749 - 1754   Jan Jurů a Kateřina, 10 měřic
   1775  čp.12Jiří Fojtů
      čp.36Martin Fojtů
   1807  čp.12Pavel Fojtů
      čp.36Jakub Šimek
      čp.53Josef Fojtů
      čp.54Martin Fojtů
        
  12.1644   Martin Hanáček
   1657   Jan Bednář a Zuzana
   1666   Martin Mlynář a Anna
   1670   Václav Jakubčík a Ludmila
   1749 - 1754   Matěj Bravenec a Kateřina, 9 měřic
   1779  čp.15Martin Trlica a Mikuláš Fojtů
   1807  čp.15Pavel Trlica a Mikuláš Fojtů
        
  13.1644   Mikuláš Rafačík
   1657   Jan Tkadlec a Ludmila (1.lánová visitace 1657 uvádí Petra Tkadlece)
   1666   Jan Konůpka a Dorota
   1749 - 1754   Jiří Trlica a Anna, 14 měřic
   1775  čp.6Mikuláš Fojtů
      čp.17Jan Trlica
   1807  čp.16Tomáš Trlica
      čp.17Martin Trlica
        
  14.1644   Matěj Závodný a Margareta
   1657   Matěj Závodný a Margareta
   1666   Štěpán Fojt a Anna
   1670   Štěpán Fojt a Anna
   1749 - 1754   Štěpán Závodný a Rozina, 3 měřice
   1775  čp.41vdova Mucalova
      čp.42Jiří Slováček
   1807  čp.41Jiří Závodný
      čp.42Jan Slovenčák
        
  15.1644   Matěj Pavlů
   1657   Matěj Pavlů
   1666   Jan Krastina jinak Krystyník a Margareta
   1670   Jan Krastina a Margareta
   1749 - 1754   Jan Jurů a Kateřina, 5 měřic
   1775  čp.12Jan Fojtů
      čp.13Jan Fojtů
   1807  čp.12Jan Fojtů
      čp.13Štěpán Slovenčák
        
  16.1657   Jiří Suržica
   1749 - 1754   Jan Valchař a Kristina
   1775  čp.14Jan Lažů a Zuzana
   1807  čp.14Josef Brhel

  Domky postavené v letech 1755 - 1771:

  čp. 4 v r. 1775 majitel Mikuláš Hrtáň, r. 1807 Martin Valčík
  čp. 7 v r.1775 majitel Jan Bravenec, v r. 1807 Martin Bravenec
  čp. 8 v r. 1775 majitel Jan Bravenec, v r. 1807 Jan Bravenec
  čp. 33 v r.1775 majitel Martin Kobza, v r. 1807 Martin Kobza
  čp. 25 v r. 1775 majitel Jan Fojtů, v r. 1807 vdova Fojtů

  Majitelem stavení čp. 1 byla obec Ústí. V číselné řadě domů nebyla dle sumáře Josefského katastru z roku 1789 obsazena čísla 16, 19 a 32.


  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017