www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět

Vladimír Rolinc

Přehled držitelů usedlostí v Ústí (1644-1807)

Následující přehled umožňuje zjistit držitele jednotlivých usedlostí z doby před zavedením číslování domů v r. 1771. Přehled je uspořádán chronologicky dle těchto dokumentů:

1644 - Soupis poddaných vsetínského panství (Moravský zemský archiv Brno)
1657 - urbář vsetínského panství (případně 1.lánová visitace z roku 1657), (Zemský archiv Opava)
1666 - popis vsetínského panství (Zemský archiv Opava)
1670 - druhá lánová visitace (Moravský zemský archiv Brno)
1749 - 1754 - rektifikace lánových rejstříků (Moravský zemský archiv Brno)
1775 - urbariální fasse (Moravský zemský archiv Brno)
1807 - robotní seznam (Zemský archiv Opava)

Urbariální fasse z roku 1775 uvádí domy, které vznikly na původních usedlostech v souvislosti s jejich postupným dělením, jména manželek jednotlivých držitelů usedlostí jsou uvedena dle matrik vsetínské fary.

1.Fojtství    
 1644   Martin Fojt
 1657   Jan Fojt
 1666   Jan Fojt a Zuzana
 1670   Jan Fojt
 1749 - 1754   Jan Fojt a Kateřina, 50 měřic
 1775  čp.21Martin Fojtů
    čp.22Jiří Fojtů
    čp.20Jan Fojtů
 1807  čp.21Jan Fojtů a Tomáš Fojtů
    čp.57Štěpán Fojtů
    čp.22Jan Fojtů
    čp.20Jiří Fojtů, Matěj Fojtů a Pavel Mucala
      
2.1644   Jan Stoják
 1657   Jan Stoják (v 1.lánové visitaci z roku 1657 uveden Jiří Stoják)
 1666   Jiří Stoják a Anna
 1670   Jiří Vašků a Anna
 1749 - 1754   Martin Hrtáň a Anna, 50 měřic
 1775  čp.23Martin Trlica
    čp.24 
    čp.25Jan Hrtáň
 1807  čp.23Josef Trlica
    čp.24Martin Holubec
    čp.25Martin Hrtáň
      
3.1644   Martin Hanáček a Michal Pečenka
 1657   Martin Hanáček (v 1. lánové visitaci z roku 1657 uveden Michal Pečenka)
 1666   Václav Zavrtal
 1670   Václav Zavrtal
 1749 - 1754   Jiří Holubec a Kateřina, 40 měřic
 1775  čp.26Jan Fojtů
    čp.27Matěj Holubec
    čp.28Václav Holubec
 1807  čp.26Jan Fojtů
    čp.27Martin Holubec
    čp.28Jan Holubec
      
4.1644   Václav Dobšů
 1657   Václav Dobšů a Zuzana (v 1.lánové visitaci z roku 1657 uveden Václav Vaša)
 1666   Jan Palík a Dorota
 1670   Jiří Rubačík
 1749 - 1754   Mikuláš Trlica a Rozina, 30 měřic
 1775  čp.29Matěj Trlica
    čp.30Pavel Trčálek
    čp.37vdova Srněnská
    čp.38Matěj Srněnský
 1807  čp.29Jan Trlica
    čp.30Pavel Trčálek
    čp.37Jan Srněnský
    čp.38Matěj Srněnský
      
5.1644   Mikuláš Juračík
 1657   Tomáš Muchů a Dorota
 1666   Jan Machálek a Kateřina
 1670   Jan Machálek a Kateřina
 1749 - 1754   Martin Výchopeň a Rozina, 28 měřic
 1775  čp.31Jiří Výchopeň
    čp.34Jiří Bogar
    čp.49 
 1807  čp.31Jan Výchopeň
    čp.34Martin Talaš
    čp.49Jan Trlica
    čp.49Josef Mikuš
      
6.1644   Václav Marek
 1657   Václav Marek
 1666   Mikuláš Holáň a Kateřina
 1670   Jan Trlica (dne 1.ledna 1728 zakoupil usedlost do vlastnictví Václav Trlica)
 1749 - 1754   Martin Trlica, 41 měřic
 1775  čp.1Pavel Trlica
    čp.2Jiří Trlica
    čp.3Jan Trlica
 1807  čp.1Václav Trlica
    čp.2Jiří Trlica
    čp.3Jan Trlica
      
7.1644   Martin Ficů a Kateřina
 1657   Martin Fučík a Kateřina
 1666   Martin Fučík a Kateřina
 1749 - 1754   Jan Fučík, 16 měřic
 1775  čp.5Pavel Mazáč
    čp.39Jan Večeřa
    čp.40Josef Kučera
    čp.46Mikuláš Mazáč
 1807  čp.5Pavel Mazáč
    čp.39Jan Mazáč
    čp.40Josef Kučera
    čp.46Jiří Mazáč
      
8.1644   Mikuláš Fojtů a Zuzana
 1657   Mikuláš Fojtů jinak Dobeš
 1666   Mikuláš Dobeš a Zuzana
 1670   Martin Trličík
 1749 - 1754   Martin Štefan a Rozina, 16 měřic
 1775  čp.6Martin Kobza
    čp.18 
    čp.19Matěj Opršal
    čp.48 
 1807  čp.6Jan Kobza
    čp.18Jiří Opršal
    čp.19 
    čp.48Martin Opršal
      
9.1644   Jiří Dobšů a Dorota
 1657   Jiří Dobšů a Dorota
 1666   Jiří Janků a Dorota
 1670   Václav Trčálek a Anna
 1749 - 1754   Jan Trčálek a Zuzana, 16 měřic
 1775  čp.9Jan Trčálek
    čp.10Jan Trčálek
    čp.31 
 1807  čp.9Jan Trčálek
    čp.10Jan Trčálek
    čp.31Jan Trlica
      
10.1644   Václav Trusina a Kateřina
 1657   Jan Holub a Mariana
 1666   Jan Holubec a Mariana
 1749 - 1754   Jan Holubec a Margareta, 25 měřic
 1775  čp.11Matěj Bravenec a Jiří Trčálek
    čp.43Jiří Holubec
    čp.47 
 1807  čp.11Martin Bravenec, Jiří Trčálek a Pavel Bravenec
    čp.43Jiří Holubec
    čp.47Matěj Bravenec
      
11.1644   Daněk Mrva a Zuzana
 1657   Václav Mrva a Zuzana
 1666   Václav Daněk jinak Mrva a Zuzana, Jiří Daněk a Anna
 1670   Jan Daňků jinak Brhel a Anna
 1749 - 1754   Jan Jurů a Kateřina, 10 měřic
 1775  čp.12Jiří Fojtů
    čp.36Martin Fojtů
 1807  čp.12Pavel Fojtů
    čp.36Jakub Šimek
    čp.53Josef Fojtů
    čp.54Martin Fojtů
      
12.1644   Martin Hanáček
 1657   Jan Bednář a Zuzana
 1666   Martin Mlynář a Anna
 1670   Václav Jakubčík a Ludmila
 1749 - 1754   Matěj Bravenec a Kateřina, 9 měřic
 1779  čp.15Martin Trlica a Mikuláš Fojtů
 1807  čp.15Pavel Trlica a Mikuláš Fojtů
      
13.1644   Mikuláš Rafačík
 1657   Jan Tkadlec a Ludmila (1.lánová visitace 1657 uvádí Petra Tkadlece)
 1666   Jan Konůpka a Dorota
 1749 - 1754   Jiří Trlica a Anna, 14 měřic
 1775  čp.6Mikuláš Fojtů
    čp.17Jan Trlica
 1807  čp.16Tomáš Trlica
    čp.17Martin Trlica
      
14.1644   Matěj Závodný a Margareta
 1657   Matěj Závodný a Margareta
 1666   Štěpán Fojt a Anna
 1670   Štěpán Fojt a Anna
 1749 - 1754   Štěpán Závodný a Rozina, 3 měřice
 1775  čp.41vdova Mucalova
    čp.42Jiří Slováček
 1807  čp.41Jiří Závodný
    čp.42Jan Slovenčák
      
15.1644   Matěj Pavlů
 1657   Matěj Pavlů
 1666   Jan Krastina jinak Krystyník a Margareta
 1670   Jan Krastina a Margareta
 1749 - 1754   Jan Jurů a Kateřina, 5 měřic
 1775  čp.12Jan Fojtů
    čp.13Jan Fojtů
 1807  čp.12Jan Fojtů
    čp.13Štěpán Slovenčák
      
16.1657   Jiří Suržica
 1749 - 1754   Jan Valchař a Kristina
 1775  čp.14Jan Lažů a Zuzana
 1807  čp.14Josef Brhel

Domky postavené v letech 1755 - 1771:

čp. 4 v r. 1775 majitel Mikuláš Hrtáň, r. 1807 Martin Valčík
čp. 7 v r.1775 majitel Jan Bravenec, v r. 1807 Martin Bravenec
čp. 8 v r. 1775 majitel Jan Bravenec, v r. 1807 Jan Bravenec
čp. 33 v r.1775 majitel Martin Kobza, v r. 1807 Martin Kobza
čp. 25 v r. 1775 majitel Jan Fojtů, v r. 1807 vdova Fojtů

Majitelem stavení čp. 1 byla obec Ústí. V číselné řadě domů nebyla dle sumáře Josefského katastru z roku 1789 obsazena čísla 16, 19 a 32.


(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017