www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Vybavení domácností v 1.polovině 19.století

  Inventáře pozůstalostí zemřelých obyvatel Ústí dochované z první poloviny 19. století poskytují velmi podrobný pohled do jejich každodenního života. Nezachycují vybavení domácností a hospodářské nářadí do všech detailů, ale i tak jsou nesmírně hodnotné. Téměř všechny tyto inventáře byly napsány česky. Soupisy majetku zemřelých pořizovali členové úřadu vsi Ústí, aproto jsou v následujícím textu otištěny v původním znění - s výjimkou nejstaršího inventáře z roku 1811, který byl sepsán německy vrchnostenským úřadem ve Vsetíně. Shodou okolností právě tento inventář, který popisuje majetek po Janu Trlicovi z č. 3, ze všech dochovaných zachycuje vůbec největší zjistitelnou pozůstalost. Jan Trlica získal rozsáhlý majetek obchodem s topeným máslem, které bylo v jeho domě po jeho smrti ve velkém množství nalezeno. Díky jeho bohatství nacházíme v pozůstalosti některé předměty, které v ostatních dochovaných inventářích pozůstalostí schází. Bohužel právě německý text neumožňuje přesně zjistit skutečné názvy a poslání velké části z nich.

  Okolnosti, za jakých byly inventáře pořizovány, nebyly vždy stejné. Soupisy jsou jednou více a jindy méně podrobnější. V zájmu autentičnosti je zachováván jejich jazyk, např. důsledné dodržování termínu "korovrat" namísto kolovrat a nářeční prvky, v nichž se tu a tam projevují některé germanismy. Poznámky a vysvětlivky jsou uvedeny v hranatých závorkách. V každém případě jsou tyto inventáře cenným dokladem vývoje hmotné kultury, ale i vývoje lidového jazyka.

  O stavu budov se v nich hovoří naprosto vyjímečně, více pozornosti je věnováno vnitřnímu vybavení.

  Pozůstalost po Janu Trlicovi z Ústí č. 3, + 5.9.1811

  Dědicové:
  1. syn Pavel, který již zemřel a zůstali po něm synové Pavel (9 let) Martin (7 let), Mariana (asi 32 let)
  2. dcera Kateřina, asi 32 let stará, provdaná za Matouše Talaše v Leskovci
  3. dcera Veruna přibližně 22 letá.

  Zůstavitel Jan Trlica byl majitelem 1/3 tzv. Mankovského gruntu v ceně 166 zl. 40 kr., který dne 1.ledna 1728 od vrchnosti jeho praděd Václav Trlica za celkovou částku 500 zl. Po Janu Trlicovi zůstala aktiva v ceně 2556 zl. 41 kr., a dále na dobytku: 3 koně po 400 zl., pár volů u Jana Holubce, pár volů u Jana Trlice, pár volů u Jana Zušťáka, pár volů u Jana Mazáče, pár volů u Mikuláše Černoty, dále 8 krav, 2 letošní telata, 13 ovcí, na obilí: 15 měřic žita, obilí nemlácené: 1 kopa ozimé pšenice, 2 kopy ozimého žita, 105 snopů ječmene, 90 snopů pohanky, 1 kopa konopí, 4 funty lněného semene, 10 měřic brambor, zelí. Domácí nářadí : koutní skříň /koutnice/, malý stůl, 2 lenošky, obyčejná stará police, malá okovaná truhlička se zámkem, skříň na nádobí, kuchyňská skříň se zámkem, 2 nádoby na vodu, prkno na nudle, 2 opotřebované škopky, síto na mouku, šest zčásti opotřebovaných nádob na omastek, 2 malé natřené psací tabule, obyčejná váha, dlouhá police, 21 různých skleněných láhví a džbánků, truhla na potraviny, velká bečka na zelí se železnými obručemi, 1 menší bečka, 50 funtů starého železa, 2 malé opotřebované nádoby, putna na vodu, 95 funtů železných závaží, sekerka /valaška?/, 2 sekery, lucerna, sud na zelí, díže na chleba, stará skříň na nádobí, 7 láhví na kořalku, 3 kolovraty, 4 nádoby, staré velmi špatné lůžko, truhla na šaty z tvrdého dřeva se zámkem, stejná truhla z měkkého dřeva, schrána na obilí, 3 držáky na louče, máselnice, 3 měděné kotle, nádoba na jídlo, troky, na hospodářském nářadí: postroje na 3 koně se sedlem, kamenný brus, 14 nádob omastek, žrna, 3 velké a 2 malé bečky na zelí se dřevěnými obručemi, velký řetěz, 3 nebozízky, 4 motyky, rýč, 25 funtů valašské vlny, měřice obilí, 2 dřevěné sáně, 3 vozové oje, čtyřspřežní vůz na fůry s ojem a plachtou, koš na plevy, malé koryto, pluh se železy, brány, váhy bez oje, 3 síta na obilí,omastek /topené máslo/ za 882 zl., 50 funtů soli za 20 zl. Celková hodnota aktiv činila 7742 zl. hodnota pasiv 1187 zl.

  Pozůstalost po Jiřím Závodném z Ústí č. 41, 29.11.1820

  vůz kutý starý, pluh se železy a kolečky a brány, na obilí: 12 měřic pohanky, 4 m. míšaniny, 4 m. rži, 2 m. ječmene, 2 m. ovsa, na masnotě: 12 funtů slanin, 8 funtů sádla, na statku: 3 krávy, 3 jalovice, 1 pár volů v Juhanovej, 1 pár volů doma, 17 kusů ovec, na všelijakém náčiní: 2 súsky, 1 súsek, truhla, 3 truhly staré, 3 kadluby dobré, 2 bečky pro zelé staré, truhla, kadečka, 3 putyrky, troky, měrka, kotlík, 3 kosy staré, 3 řičice pila hrubá a pila malá, 3 sekyry, 3 motyky, 4 kosáky, žrna, necky jedny větší a druhé menší, masnica, poříz, dlátce, rašpla, kosíř, 2 nebozízky, sítko neboli řešetko, 4 korovraty, škopek dvojuchý, na šatoch: župica, nohavice, rukávce, kordulka aneb brunclek, sanisterka /torba/ nová.

  Pozůstalost po Martinu Trčálkovi č. 30, + 8.10.1826

  stůl starý, kútní jarmárka, polica, stolička, 2 sekyry, 2 motyky staré, 2 korovraty staré, 3 ohrabečnice, vidlice, svícen, hrubá pila, malá pilka, 2 kose staré, 2 kosáky staré, verštat /tkalcovský stav/ se vším náčiním, bečka pro zelé stará, súsek starý, 3 bečky staré, žrna, vůz starý, řetaz tlustý, řetázek tenký, 2 osy z hrubého voza, z hlav železo, 3 škopky, puténka, chomút starý, 2 držáky, 2 pobočky, pluh s radlicú, kolečka, 3 brány.

  Pozůstalost po Martinu Srněnském č. 37, + 31.7.1830

  1/4 gruntu č. 37, na domovním nářadí: stůl, vidlice, svícen, 2 sekyry, 2 pantoky, 4 motyky kopací, 2 pilky malé, 2 nožíce, 2 nebozízky, 2 puténky, 4 škopky, 2 necůlky staré, měrka, strúžek na světidla, jedny strúhy staré, korovrat, 2 řičice, řešetko, 2 ohrabečnice, 2 kose s nářadím, 4 kosáky, na písmu: biblia zedraná, zákon zedraný, Studnice pohubená, 2 kusy ze šestidílné biblie, na hospodářském nářadí: 4 súsky dobré, 4 súsky staré, žrna třící, stativa /tkalcovský stav/ s náčiním, 2 truhly staré, 4 kadluby staré, 2 bečky zelové, masnička, kamnovec, pluh, kolečka, 2 brány se zubami, vůz zedraný, řetaz tlustý, tenký řetázek, na dobytku: 1 vůl se musel zabit a vyšel na 46 zl., vůl v ceně 50 zl., 3 krávy jedna po 15 zl., býča, jalůvka, tela letojší, 7 ovec, 5 jahňat, 9 oulů prázdných.

  Pozůstalost po Josefu Brhelovi mlynáři z Ústí čp. 14, + 7.10.1832

  mlýn s dvojím složením a k němu patřícími domovními a hospodářskými ústavami (v ceně 1120 zl.), na domovním a hospodářském nářadí: 2 stolíky staré, 3 lištvy staré, lůžko, 2 truhly šatní, váha, truhla stravní, 2 kadlúbky, 12 putyrek všelikých, truhla šatní, masnička, 2 skřichy, struhadlo zelné, faska k bílení plátna, díža s osmi okřínky, truhla malá stravní, bečice sypací, 2 bečky zelné, stolice řezací s kosířem, troky zlé, necůlky, 2 vahánky, laterně, 3 škopíky, 2 putenky vodní, 3 cepy, ohrabečnica, moždířek s tlúčkem železný, struhadélko malé, vidlice kuchyňské, kotlík měděný malý, kotlík měděný větší, pila větší, 2 nebozízky, 4 motyky, sekyra, pantok, obušek, pluh i s železy, hodiny stěnové, verkštat tkalcovský i se špuléřem, na zrně: 5 měřic míšaniny, měřice žita, fůrka pohanky nemlácené, na dobytku: kráva červená, tele letojší, čtvery včely a k nim i patřící prázdné oule

  Pozůstalost po Martinu Hrtáňovi majiteli 1/3 gruntu čp. 25, + 18.9.1832

  jeden domek z tvrdé materie a k němu vodní pila v ceně 300 zl., lenoška, polica, lištva, almárka kútní, 2 necůlky, pilka malá, pila velká, poříz, 4 motyky, 2 pantoky, sekyra, 4 kosáky, 2 nebozízky staré, kleště, vidlice železné, moždíř s tlúčkem, kosa stará, súsek neb škřich, škřich větší, troky, bečky sypací, 3 kolovraty na len, 2 kadlúbky, skřínka, bečka se zelím, škřich starý, 11 oulů prázdných, kadečka, hodiny visací, struhadlo, kotlík měděný, kotel měděný větší, žrna, vůz se žebřinami, vůz menší bez žebřin, 1/2 voza též kutého, 1/2 voza nekutého, pluh s železy i kolečky, 2 brány, saně žebřinové, saně bez žebřin, táčky, stolice řezací, sedlo na koně, 2 chomúty s pobočky s držáky i s opratú, 2 zvonky mosazné, 3 nožíce, řetaz lancúch, řetaz velký, řetaz menší, hever k vozu, na zrnu: 2 měřice rži, měřice žita, 4 měřice míšaniny, 4 měřice ječmene, 4 měřice pohanky, 6 měřic ovsa, 1/2 měřice semeno konopného, 15 měřic zemňáků, 10 centů sena, 30 centů oklepin režných, 8 centů slámy míšané, na zimní obsetí 1 a 1/4 měřice žita a 1 a 1/4 měřice rži, na dobytku: 2 voly sivé, 1 volek červený, 2 telat ročních, 7 ovec starých, jedny včely.

  Pozůstalost po Anně Mazáčové, ženě Martina Mazáče č.39, + 28.5.1833

  Na šatoch: kožúšek nový, kožúšek starý, rukávce nové, rukávce staré,, šatka bílá, šatka modrá nová, 2 šatky modré staré, 2 modřenky staré, 2 fěrtošky staré, 2 rukávce staré, šatka roztrhaná, obrus nový, plachta nová vyšitá, plachta starší, obrus tlustý starý, fěrtoch strakatý, fěrtoch modrý drobný, fěrtoch modrý starý, kasanka bílá, kasanka stará, kordulka fialová, kordulka fialová stará, rukávce nové vyšité, rukávce staré, šatka nová, šatka stará, šatka tabákové barvy, pančochy staré, střívě /střevíce/ fialové, 6 loktů plátna, na statku: kráva, 2 ovce.

  Pozůstalost po Martinu Opršalovi z Ústí č. 18, chalupníkovi, + 1.11.1836

  starý stůl, svícen a vidlice, stará polica, sekyra, obušek, 2 motyky nové, starý korovrat, dvě zelné bečice staré, putna a škopík, truhla dlúhá nová, masnica stará, nový trakač s řetázkem, širáň nový, brunclek starý, čepica stará, modré gatě staré, bílé gatě staré.

  Pozůstalost po Janovi Fojtů z Ústí č. 22, + 18.1.1838 ve věku 38 let

  stůl dobrý, lenoška dobrá, vidlice železné, svícen starý, polica stará, 3 necůlky staré, 2 měrky dobré, vážky staré, 2 kolovraty, moždíř železný, sekyra, pantok, puténky, 2 škopky staré, poříz ruční, pecák v peci, nebozízek, 2 zelní bečky, truhla múční, 2 kadluby, truhlica šatní, řičica stará, kancionál nový, 20 funtů vlny, vůz malý se dvěma řetázky, pluh s narichtunkem, 1 brány se železnými zuby, 4 motyky staré, 2 krávy, 1 tela roční, 14 kusů ovec.

  Pozůstalost po Pavlu Trlicovi z Ústí č. 15, + 1.2.1837 ve věku 60 let

  stůl starý, polica stará, 2 puténky staré,3 škopky staré, 2 škopky staré,2 korovraty staré, 1 korovrat dobrý, 2 neculiska staré, 3 měrky staré, svícen starý, 1 sekyry, 1 pantok, 4 motyky staré,3 nebozízky zlé, vidlice staré, kosíř dobrý, nožíce malé, strúhátko, řešetko, ohrabečnica, řičica, bečka zelní, bečka stará, 2 súsky staré, 2 putýrky hrubé, 2 putýrky menší, 3 bečky staré, truhla múčná, kosa stará, železa orné bez pluha a kolečka plužné, brány se železnými zubami, vůz s nástrojem darebný, 2 řetaze, 2 saně zlé, 2 krávy.

  Pozůstalost po Pavlu Mucalovi z Ústí č. 58, + 15.12.1832 ve věku 50 let

  stůl, stolička, /tkalcovský/ verštat se vším náčiním, polica stará, 2 korovraty, necky staré, 3 sekyry, 2 motyky, pilka, poříz, nebozízek, 3 škopky, dlátce, škřich, 2 bečky staré, putna máselná, putýrka stará, truhla múčná, 2 řičice, řešetko, ochla, kosa stará, strúhadla železné, bečka zalová stará, vůz se dvěma řetazy, pluh se železy, kolečka, brány železné, táčky staré, saně, řezací stolica stará.

  Pozůstalost po Josefu Valovi, chalupníku z Ústí č. 63, + 14. 12. 1840 ve věku 36 let

  chalupa č. 63, stůl, /tkalcovský/ verštat dřevěný, jarmárka, kamnovec, súsek starý, truhlica, bečica, verk - pila se vším příslušenstvím, 25 měřic ječmena, klobúk starý, brunclek dobrý, gatě staré, halena dobrá, kožuch krátký, pár botů, 2 sáhy sukna, na kovářském nářadí: měch, nákova, rohatina, kladivo hrubé, 2 kléšče, 2 kladiva malá, 3 ovce 2 jahňata, 2 vozy.

  Pozůstalost po Martinu Srněnském z Ústí č. 26, + 20.12.1840

  1/4 gruntu č. 26, stůl, lenoška, svícen, vidlice, 2 nebozízky hrubé, 2 nebozízky malé, 2 dlátca, poříz, hoblík, strúhy zelné, masnička, putna, škopek, kotlík, bečka zelná, bečka, 2 řičice, škřich, kadlúbek, žrna, kylhof, kladívko, vařaška zednická, pantok, sekyra, 3 motyky, koník na vlnu, vůz se 3 řetazy, pluh se železy a 1 kolečko, brány, 3 saně, saně s gréfami, stolica s kosířem, tela, ovca.

  Pozůstalost po Josefu Fojtů z Ústí č. 53, + 14.5.1839

  1/6 podsedku č. 53, stůl, svícen, vidlica, zákon /kniha/, knížka Studnica, 2 knížky malé, necůlky, 3 korovraty staré, 2 puténky, 3 škopky, ochla, 2 pilky malé, pilka dobrá, pila hrubá, 2 nebozízky malé, 1 nebozízek latový, l nebozízek ušák, úhelnica železná, 6 pilníků, rašpla, klešče ščípací, kamnovec, obušek malý, obušek hrubý, sekyra, poříz, 2 motyky staré, kosák dobrý, 3 kosáky staré, truhla bez zámku na hůře, škřich, štvrť obilná, kadlub před hůrů, putýrka na hůře hrubá, skřich na komoře, truhla, 4 bečky staré, putýrka,2 kadlúbky, 2 putýrky s věčky, 2 putny máselné, troky, mincíř železný, žrna se vším činem v komoře, súsek, putýrka, masnica, 2 kadečky, bečka zelná, štos se želézkem, 2 řičice, řičica ohrabeční, na kovářském nářadí: měch, nákova, rohatina, kladivo, 6 kladívek, zástěra, 2 klešče malé a 2 věčí, hřebovna, šlajdrovna, sochor železný, šrubštek, brúsek se vším, rožeň, na hospodářském nářadí: vůz se vším a 3 řetázky, pluh s radliců, kolečka, řetázek, brány, půl voza a 1 os s železy, stolica s kosířem, na dobytku: 1 pár volů, 2 krávy, jalůvka, 2 telata, 4 ovce s jahňaty, 1 bez jahňat, jahnica, škop, dvoje včely se vším, 2 oule dobré, 3 oule staré

  Pozůstalost po Tomáši Šťastném č. 24, + 19.2.1841 ve věku 20 let

  1/3 gruntu č. 24, brunclek, gatě, stůl, lenoška, polica, 2 korovraty, 2 putny, necůlky, 3 škopky, strúhy zelové, vidlice železné, nebozízek, klešče, 2 řičice, 3 truhly, súsek, kadlub, 2 bečky, na hospodářském nářadí: vůz, 2 řetaze, pluh a kolečka, brány, 2 motyky, pantok, sekyra, kosák, kosa, na dobytku: kráva, koza, 2 ovce.

  Pozůstalost po Tomáši Hruškovi č. 18, + 30.6.1841 ve věku 31 let

  panská chalúpka č.18, 2 stoličky, truhla se šuplatů, šatní truhla, truhla stravní, truhla šatní stará, bečica, kadlub, 9 obrázků, 1 knížka, 1 pistula, na hospodářském nářadí: pantok, sekyra, obušek, graca, kylhof, kladívko řeznické a vařaška, poříz přímý, poříz křivý, dlátce, 3 nebozízky, želézka, 4 kúsky železa, ruční pilka, hrubá pila, tihélka železná, klešče hrubé, kleščíky malé, rašpla, želézko z hoblíka, pilník, 4 kúsky od ševčovského vercajku, na šatoch: 3 klobúky, čepka, kabát dobrý, kabát, gatě, 2 širáky, gatě, gatě modré, špenzel, kožuch, plášč, 4 vesty, sanisttra, na dobytku: 1 koza.

  Pozůstalost po Martinu Trlicovi č. 2, + 20.8.1841 ve věku 50 let

  1/6 gruntu č. 2, domovní nářadí: stůl stativa /tkalcovský stav/ s náčiním, 2 sekyry, pantok, 4 motyky, pila hrubá, pilka malá, poříz, rašpla, 2 súsky, 2 puténky, 2 škopky, truhla, 2 bečky, kotlík, Postillka, kancionál, na hospodářském nářadí: vůz se vším příslušenstvím, pluh a brány, na dobytku: kráva, tela.

  Pozůstalost po Jiřím Trčálkovi č. 10, + 1.11.1841 ve věku 60 let

  2/4 podsedku č. 10, domnovní nářadí: stůl, svícen, vidlice železné, 2 korovrátky, 2 puténky, škopek, 2 bečky, pantok, 2 sekyry, pila, pilka, poříz, 4 motyky, škřich, škřich starý, kadlub, necky, truhla, na hospodářském nářadí: vůz, pluh a kolečka, brány, stolica řezací, na dobytku: pár volů, volek.

  Pozůstalost po Janu Trlicovi č. 62, + 5.11.1841 ve věku 48 let

  1/6 gruntu č. 5, na domovním nářadí: stolík, vidlice železné, hodiny, 2 dlátca, 2 klešče a roztečka, hrubé klešče, pilník, kladívce, 2 kladívca, vařačka zednická, štos, puténka, 3 škopky, laterňa, 2 zvonce, nůž, 2 sekyry, pantok, 3 motyky, 2 kosáky, kosa, panty vázané, 2 korovraty, škřich, truhla, truhla dlúhá, kadlub, bečka, díža, 4 putyrky, měrka, jarmarka, bečka zelová, necky, 2 lopatky, knížka Postillka, brunclek, gatě, ruční mlýnek, pantok starý, na hospodářském nářadí: vůz, pluh s kolečky, brány, řetaz, dvoje saně, košina, stolica řezací, táčky, kúšček železa, 3 desky, škřich rozházaný, 10 měřic zemáků, měřica ovsa, 2 měřice míšaniny, 2 měřice ječmena, 1 měřica pohanky, 8 centů slámy, 5 centů sena, na dobytku: 1 hus.

  Pozůstalost po Janu Srněnském č. 38, + 3.1.1842

  1/4 gruntu č. 38, stolík, svíácen, jarmárka, polica, vidlice, 2 putny, 3 sekryky, hodiny, 2 pantoky, vážky, kamnovec, pořízek, 3 nebozízky, pila hrubá, nožíce, výstruh, korovrat, panva, kotlík, 2 hoblíky, štos, laterňa, 3 kúsky stolařského náčiní, nošačka, 3 necky, 4 súsky, 2 truhly, 2 kadlúbky, 2 puténky, kosa, 4 kosáky, 3 motyky, 2 dlátca, 2 bečky, žrna, na kovářském náčiní: nákova, kladivo hrubé, 2 kladívka, klešče, měch, na hospodářském nářadí: vůz hrubý, vůz malý, pluh a kolečka, brány, 2 saně, lancúch, stolica řezací, na dobytku: pár volů, kráva, tela, 8 ovec.

  Pozůstalost po Marině Talašové, ženě Pavla Talaše z Ústí č.34, + 31.5.1841

  kožuch starý, kordulka červená dobrá, obrus starý, kasanka bílá stará, 2 fěrtochy staré, servet bílý starý, 3 rukávce, střívě červené staré, truhla šatní stará.

  Pozůstalost po Martinu Holubcovi č. 28, + 11.2.1842

  1/4 gruntu č. 28, stoplík, svícen, lenoška, vidlice železné, moždíř, kamnovec, struhalko, 2 sekyry, pantok, obušek, korovrat, pilka malá, pila, kotlík, 3 bečky, 2 motyky, 3 kosáky, laterna, 2 ohrabečnice, 2 řičice, řešetko, 2 necky, 2 putny, 3 škopky, 2 škopíky, žrna, škřich, 3 bečky, truhla, kadlub, truhla dlúhá, na hospodářském nářadí: vůz, pluh a kolečka, brány, 2 řetaze, lancuch, 4 saně, na dobytku: pár volků, kráva, 5 ovec.

  Pozůstalost po Josefu Trčálkovi č. 9, + 21.1.1843 ve věku 70 let

  1/2 podsedku č. 9, domovní nářadí: stůl, svícen, stolička, vidlice, kamnovec, knížka Postilla, knížka Baruch, 2 puténky staré, 3 škopíky, škopek, kotel, kotlík malý, panva stará, hodiny staré, vážky, verštat s náčiním, 3 nebozízky, 3 sekyry, pantok, rýl, 4 motyky, 3 pily, 2 pilky malé, 2 sekáče, tesačka, motyka kopací, nebozízky, 2 dlátka, falcovník, hoblík, štos, pilka závlační, prutovníky, škobla, úhelnica, poříz, klešče, rašpla, struhadlo, žrna, 2 truhly, škřich starý, truhlica, masnička škřich, 2 kadluby, 2 necůlky, necůlky malé, 2 bečky, 1 měřica trnek, 2 řičice ohrabeční, 2 řičice, na hospodářském nářadí: vůz, vůz starý, řetaz, 4 řetázky, 2 lancuchy, pluh s kolečkama, 2 brány, stolica řezací s kosířem, na dobytku: pár volků, kráva, 3 ovce, 2 ovce mladé, koza.

  Pozůstalost po Marianě Fojtů č. 12, + 15.8.1843 ve věku 28 let

  na šatoch: kabaňa, kanafaska, 2 kordulky, 3 kasanky, 3 fěrtochy, 6 šatek, šatka obrusová, 4 rukávce, dvoje střívě /střevíce/, dvoje pančochy.

  Pozůstalost po Anně Bravencové č. 47, + 5.2.1844 ve věku 26 let

  na šatoch: kožuch, 2 kordulky, obrus starý, 3 kasanky, kasanka modrá, 3 fěrtochy, 2 rukávce bavlněné, rukávce lněné, rukávcce staré, 2 šatky červené, šatka obrusová, šatka vyšívaná, šatka kartúnová, šatka tabačenka, šatka modrá, 2 páry střívě (střevíců), pančochy nové, peřina.

  Pozůstalost po Pavlu Trlicovi, panském chalupníku č. 4, + 20.4.1840

  domovní nářadí: stolík, verštat tkalcovský. stolička, necky, truhla, puténka, škopík, bečka, 2 motyky, 2 sekyry.

  Pozůstalost po výměnkářce Margaretě Fojtů z Ústí č. 53, + 15.12.1844 ve věku 55 let

  2 kordulky, patery rukávce, košula, loket plátna, 4 fěrtochy, 3 šatky, 3 kasanky, kasanka modrá, pár papučí, pančochy, 2 plachty, 2 lokte plátna, 2 lokte konopného plátna, kožuch krátky, korovrat, bečica.

  Pozůstalost po Martinu Srněnském č. 37, + 11.7.1846 ve věku 24 let

  1/4 gruntu č. 37, na domovním nářadí, stolík, vidlice železné, svícen, moždíř, polica, 2 putny, 4 škopky, 2 nebozízky, pilka malá, pořízek, klešče, dlátko, šrubštek, pantok, žrna, sekyry, obušek, 4 motyky, kylhof, pila hrubá, ohrabeční řičica, hustá řičica, 2 kosáky, kosa, škřich hrubý, škřich malý, kadlůbek větší, bečka zelová, 2 truhly dlúhé, stolica řezací s kosířem, táčky, na hospodářském nářadí: vůz s řetazem, pluh s železy, brány staré, na dobytku: kráva, 2 kláty včel.

  Pozůstalost po Martinu Trčálkovi, chalupníku č. 8, + 19.2.1845, ve věku 60 let

  chalúpka č. 8, jarmárka, poříz, hoblík, dlátko, kadlúbek, zednická vařaška, motyka, řezací stolica, brunclek, pančochy staré, širáň starý, nohavice staré, kožuch, loket měřicí, kráva stará.

  Pozůstalost po Martinu Mikušovi z Ústí č. 31, + 19.2.1848 ve věku 41 let

  1/6 gruntu č.31, domovní nářadí: stolík, svícen, vidlice, moždíř, 2 puténky, škopek, řičica, řešetko, 2 korovraty staré, ohrabeční řičica, dlátce staré, pantok, obušek, obušek starý, kladívko, 4 motyky, kosa stará, 4 kosáky, 4 truhly dlúhé, 2 škřichy, 2 kadluby, 2 putyrky, 2 bečky, stolica řezací s kosířem, na hospodářském nářadí: vůz s řetazi, saně, pluh a kolečka, brány dobré, 2 jařma, na dobytku: pár volků, 2 krávy, jalůvka, 8 ovcí.


  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017