www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět


  CZECH POINT v naší obci
  CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Nyní je v provozu i v obci Ústí.


  CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT OBČANŮM?

  Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:

  - výpis z bodového formuláře řidiče
  - výpis z insolvenčního rejstříku
  - výpis z katastru nemovitostí
  - výpis z obchodního rejstříku
  - výpis z rejstříku trestů
  - výpis z rejstříku trestů právnických osob
  - seznam kvalifikovanýsh dodavatelů
  - výpis z živnostenského rejstříku
  - doručovací adresu (pro občany, kteří bydlí mimo trvalou adresu a chtějí dostávat poštu tam, kde    momentálně bydlí).

  Cena za výpis je 100,-Kč za první stranu a za každou další 50,-Kč.

  Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytovat ověřený výpis. Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií.
  POSTUP VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

  Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
  Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na obecní pokladně.
  VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  Co dostanete? Úplný výpis Listu vlastnictví
  Co potřebujete vědět? Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
  Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz  VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Co dostanete ? Úplný výpis z obchodního rejstřiku
  Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
  Webový portál registru: http://www.justice.cz
  Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
  VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

  Co dostanete? Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
  Co potřebujete vědět? IČ (identifikační číslo organizace)
  Webový portál registru: http://www.rzp.cz
  Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
  Občané na CZECH POINTech v budoucnosti získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017